Davčna obravnava

Za premije, ki jih v korist člana vplačuje podjetje, se podjetju prizna davčna olajšava pri davku od dohodka pravnih oseb in pri davku od dohodkov iz dejavnosti za leto, v katerem so bile premije plačane. Znesek davčne olajšave za premije PDPZ lahko znaša največ 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za člana, vendar ne več kot je določeno v zakonu. To predstavlja 5,844 % njegove bruto plače oz. 5,844 % pokojnine člana, vendar ne več kot je uradno določeni znesek na letni ravni (2.819,09 EUR v letu 2017).

Deli povezavo na: