V čem je razlika med posamičnim, kolektivnim ali drugo obliko nezgodnega zavarovanja?

Posamično nezgodno zavarovanje se praviloma sklepa z neomejenim jamstvom, redkeje samo za nezgode pri delu. V zavarovanje so zajete osebe od 14. do 75. leta starosti. Razlike v jamstvu v primerjavi s kolektivnim zavarovanju v bistvu ni, razlika je v premiji, saj gre za zavarovanje ene ali največ dveh oseb in je zato premija v primerjavi s kolektivnim zavarovanjem višja.

Deli povezavo na: