Želel bi zavarovati 15 govejih pitancev za primer nevarnosti pogina oziroma usmrtitve v sili. Kakšna bi bila premija?


 

 

 
Zavarovanje govejih pitancev
 
Zavarovalna vsota živali
 
Letna zavarovalna premija na žival
 

 

moške živali 900 EUR

ženske živali 900 EUR

24,74 EUR po glavi živali
 

 

Zavarovalna premija vključuje 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov.
 

Deli povezavo na: