Ali sta lahko lastnik vozila in posojilojemalec različni osebi?

Da. V primeru:

  • lizinga je lastnik vozila vedno lizingodajalec,
  • kredita pa je lastnik vozila lahko tudi ožji družinski član kreditojemalca (zakonec, starš ali otrok).

 

Deli povezavo na: