Za koliko časa se sklene zavarovanje?

Zavarovanje se sklene za čas trajanja kreditne ali lizing pogodbe in poteče ob poteku pogodbe, vendar največ za 84 mesecev za nova in 60 mesecev za rabljena vozila. Zavarovanje preneha tudi v primeru predčasnega poplačila kredita ali če zavarovanec pred iztekom zavarovanja proda ali drugače odsvoji vozilo.


 

Deli povezavo na: