Razlika med odkupno vrednostjo in vrednostjo na naložbenem računu?

Vrednost premoženja na naložbenem računu predstavljajo privarčevana sredstva, ki se lahko izplačajo po preteku 10 let od začetka trajanja zavarovanja oz. kadarkoli kasneje, ko zavarovalec zahteva izplačilo vseh sredstev. Pred potekom 10 let od začetka trajanja zavarovanja pa se kakršnakoli izplačila izvajajo na osnovi odkupne vrednosti zavarovanja.
Deli povezavo na: