Ali se lahko vozim s svojim vozilom tudi, če mi je zavarovanje poteklo?

Iz 2. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu izhaja: Lastnik prometnega sredstva mora zavarovanje, ki je po tem zakonu obvezno, skleniti, preden začne prometno sredstvo uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je prometno sredstvo v uporabi. Vozilo, ki mu je zavarovanje poteklo, se v prometu ne sme uporabljati.
Deli povezavo na: