Brezskrbno preživljanje prostega časa

Z družinskim nezgodnim zavarovanjem.

Treking, gorska tura ali planinski izlet z otroki ... Pred začetkom vsake dogodivščine se je dobro temeljito pripraviti. A nesreče ne počivajo.

Tudi v prostem času se lahko zgodi kaj nepredvidenega. Vsega ne morete preprečiti, lahko pa poskrbite, da vas morebitne posledice nezgode ne bodo tudi finančno obremenile.

Posebna ugodnost

V sodelovanju s podjetjem Petrol smo za vas pripravili posebno ugodnost – možnost sklenitve brezplačnega družinskega nezgodnega zavarovanja za prvo leto zavarovanja.

Kako lahko pridobite to posebno ugodnost?

V sklopu akcije Petrol NES zbirajte nalepke ter med 3. 4. in 10. 9. 2023 ugodneje kupite izdelke NES. Ob tem boste na račun prejeli kodo za sklenitev brezplačnega družinskega nezgodnega zavarovanja, ki jo lahko unovčite do vključno 24. 9. 2023. Člani Petrol kluba za nakup izdelkov NES potrebujejo manjše število nalepk. Če še niste član Petrol kluba, se lahko včlanite tukaj.

Sklenite zavarovanje za vso družino in s tem sebi in bližnjim zagotovite finančno varnost v primeru težje poškodbe.

Zavarovanje lahko sklenete tudi samo zase.

start portlet menu bar

Opis družinskega nezgodnega zavarovanja

Display portlet menu
end portlet menu bar

Družinsko nezgodno zavarovanje

Akcijsko družinskoi nezgodno zavarovanje krije težje poškodbe, ki so posledica nezgode. To so poškodbe, ki pustijo trajne posledice, kot so na primer težje poškodbe glave, hrbtenice, popolna izguba vida na enem ali obeh očesih, izguba prstov itd.

Seznam težjih poškodb in višina nadomestila, ki ga zavarovalnica izplača za posamezno težjo poškodbo, sta navedena v Splošnih pogojih za nezgodno zavarovanje – Petrol NES v Tabeli težjih poškodb. Višina nadomestila je določena v odstotku od zavarovalne vsote, ki je dogovorjena in zapisana na zavarovalni polici.

Zavarovalna vsota za primer težjih poškodb znaša 15.000 EUR za zavarovano osebo. Jamstvo za primer nezgode velja 24 ur na dan, in to kjerkoli, doma in v tujini. Zavarovanje se sklene brez potekai (permanentno) in je prvo zavarovalno leto brezplačno.


Pogoji akcije in navodila za sklenitev zavarovanja

Pogoji akcije in navodila za sklenitev zavarovanja

Akcijsko družinsko nezgodno zavarovanje se lahko sklene le na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d. Zavarovanja ni mogoče skleniti preko drugih prodajnih poti oziroma pogodbenih mest Zavarovalnice Triglav, d.d. Pogoj za sklenitev akcijskega zavarovanja je veljavna koda, ki jo stranka od 3. 4. do 10. 9. 2023 prejme poleg računa ob nakupu izdelkov NES v poslovalnicah podjetja Petrol. Koda velja do vključno 24. 9. 2023 in je unovčljiva le enkrat. Veljavna koda v tej akciji za stranko predstavlja vrednostni bon, ki ji skupaj s popustom na premijo omogoča sklenitev brezplačnega družinskega nezgodnega zavarovanja v prvem letu. Vrednostnega bona ni mogoče zamenjati za gotovino. 

Akcijsko zavarovanje lahko sklenete preko gumba SKLENI ONLINE na tej spletni strani. Najprej vnesite kodo, ki ste jo prejeli poleg računa ob nakupu izdelkov NES v poslovalnici podjetja Petrol. Po vnosu kode bo sledila prijava v digitalno poslovalnico i.triglav. Če še niste registriran uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav, boste najprej opravili registracijo. Oseba, ki se registrira v digitalno poslovalnico, je tudi zavarovalec in zavarovanec na zavarovalni polici za družinsko nezgodno zavarovanje. Zavarovane osebe v okviru družinskega nezgodnega zavarovanja so poleg zavarovanca tudi njegovi družinski člani, med katere po pogojih zavarovanja štejemo tudi njegovega zakonca ali izvenzakonskega ali istospolnega partnerja ter njune otroke, pastorke ali posvojence do 26. leta starosti.

Sklenite brezplačnoi družinsko nezgodno zavarovanje.

Skleni online

Pogosta vprašanja

Kaj storim v primeru nezgode?

Za prijavo nezgode je potreben le prvi izvid, s katerega je razvidna poškodba oziroma diagnoza. Zavarovana oseba, ki je utrpela nezgodo in želi uveljaviti izplačilo zavarovalnine iz naslova sklenjenega družinskega nezgodnega zavarovanja, mora izpolniti obrazec Prijava nezgode. Izpolnjen obrazec in izvid odda v eni od poslovnih enot Zavarovalnice Triglav ali pošlje po pošti na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.

Kolikšna bo premija takšnega nezgodnega zavarovanja prihodnje leto?

Letna premija družinskega nezgodnega zavarovanja, ki krije težje poškodbe, bo znašala 22,13 EUR.i

Ali lahko na zavarovalno polico dodam tudi druga kritja? Katera in kdaj?

Lahko. Ob izteku prvega leta zavarovanja boste prejeli obvestilo o možnosti priključitve ostalih kritij. Priključili boste lahko še kritje za:

  • zlome, izpahe, opekline in poškodbe mehkih tkiv ter
  • asistenco po poškodbi.i

Za dodatna kritja bo obračunana dodatna premija.

Kaj se zgodi po prvem letu trajanja zavarovanja, če ne podam odstopne izjave in ne plačam premije?

Ker je zavarovanje brez poteka, se nadaljuje iz leta v leto, dokler ga ena od pogodbenih strank ne odpove. Zato boste pred potekom enega leta prejeli dokumente za obnovo zavarovanja (obračun, račun) in UPN nalog za plačilo premije, če ste kot način plačila za prihodnje zavarovalno obdobje izbrali UPN nalog. Če premije ne boste plačali v roku, ki je naveden na računu oziroma v priporočenem pismu zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti premije in o prenehanju zavarovalnega kritja, zavarovalnica razdre pogodbo brez odpovednega roka. Za čas jamstva, ki je trajalo do razdrtja pogodbe, je zavarovalnica upravičena zaračunati premijo.

Ali lahko odstopim od zavarovalne pogodbe?

Od sklenjene zavarovalne pogodbe lahko odstopite z dnem zapadlosti premije (ob letni skadenci). V tem primeru nam morate pisno odstopno izjavo posredovati pred koncem tekočega zavarovalnega leta. Po preteku enega leta od sklenitve zavarovanja pa lahko kadarkoli odstopite od zavarovalne pogodbe. V tem primeru bo zavarovanje prenehalo ob izteku meseca, v katerem boste podali odstopno izjavo. Pisno odstopno izjavo lahko posredujete na e-naslov prekinitvepz@triglav.si.

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}