Dodatnega zdravstvenega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco ne morete skleniti samostojno, lahko pa ga priključite naslednjim zavarovanjem:

O zavarovanju

V okviru dogovorjene zavarovalne vsote ZZPT krije stroške nujnega zdravljenja in povečane stroške prevoza v domovino, ki jih zavarovana oseba utrpi zaradi nepredvidenih bolezni ali nezgode, ki se pojavijo v tujini. Ob tem lahko uporabite telefonsko pomoč oziroma asistenco, ki jo zagotavlja Triglav zdravstvena asistenca.

Zavarovanje družinskih članov

ZZPT lahko sklenete tudi za svoje družinske člane:

  • zakonca ali zunajzakonskega partnerja in
  • otroke, ki ob sklenitvi dodatnega zavarovanja še niso dopolnili 18. leta starosti. Zavarovani so lahko največ do konca koledarskega leta, v katerem dopolnijo 26. leto starosti.

Starostne omejitve za zakonca oz. zunajzakonskega partnerja se ujemajo s tistimi za osnovno zavarovanje. S plačilom premije za štiri osebe je lahko zavarovanih pet ali več družinskih članov.

Izbirate lahko med tremi kombinacijami

Ob sklenitvi Dodatnega ZZPT lahko izbirate med tremi kombinacijami, ki se razlikujejo po višini zavarovalnega kritja in premiji:

Zavarovalno kritje
Možne kombinacije Skupna zavarovalna vsota največ do: ... od tega za povrnitev stroškov prevoza največ do: Mesečna premija
Kombinacija A 20.000 5.000 2,43
Kombinacija B 35.000 10.000 3,66
Kombinacija C 50.000 15.000 5,58
Zneski so v EUR.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Zavarovanja, ki jim lahko priključite ZZPT z asistenco