Dodatno zavarovanje za hude bolezni

Zagotovite sebi in svojim najbližjim finančno varnost za primer hude bolezni.

Delovna nezmožnost in daljša odsotnost z dela vplivata na manjši dohodek za kritje vsakodnevnih stroškov. Zavarujte sei in sebi ter svojim najbližjim omogočite dodatna finančna sredstva, s katerimi boste lažje pokrili redne stroške, si zagotovili kakovostnejše in hitrejše zdravljenje ter prilagodili življenjski prostor, če bo to potrebno. Zavarovanje krije vrsto hudih bolezni, med njimi tudi bolezni sodobnega časa, kot so stres, anksioznost, depresija in izgorelost.

Izbirate lahko med 2 paketoma:

 • osnovni paket, ki vključuje večkratno izplačilo zavarovalne vsote za 9 hudih bolezni in
 • razširjeni paket, ki vključuje naslednja kritja:
  • za odrasle:
   • kritje 24 hudih bolezni z večkratnim izplačilom zavarovalne vsote;
   • zavarovanje za stres, anksioznost, depresijo in izgorelost;
  • za otroke zavarovane osebe:
   • kritje 19 hudih bolezni;
   • genetska analiza Triglav DNK.

Pregled kritij po paketih

SKUPINA A
rak
presaditev glavnih organov – kostni mozeg
aplastična anemija
SKUPINA B
srčni infarkt
operacija koronarnih arterij (»bypass«)
možganska kap
zamenjava srčnih zaklopk
operacija zaradi bolezni aorte
ledvična odpoved
presaditev glavnih organov – srce in ledvice
SKUPINA C
Alzheimerjeva bolezen (pred starostjo 70 let)
Parkinsonova bolezen (pred starostjo 70 let)
multipla skleroza
benigni možganski tumor
trajna in nepopravljiva izguba sposobnosti govora
paraliza udov
obsežna izguba vida
trajna in nepopravljiva gluhost
bakterijski meningitis, ki povzroča trajne simptome
akutni virusni encefalitis, ki povzroča trajne simptome
koma, ki povzroča trajne simptome
SKUPINA D
kronična pljučna bolezen
hud revmatoidni artritis
presaditev glavnih organov – jetra, pljuča, tanko črevo, trebušna slinavka in sestavljeno tkivo
DODATNA KRITJA
zavarovanje za stres, anksioznost, depresijo in izgorelost
19 hudih bolezni za otroke zavarovane osebe
genetska analiza Triglav DNK za otroke zavarovane osebe
SKUPINA A
rak
presaditev glavnih organov – kostni mozeg
aplastična anemija
SKUPINA B
srčni infarkt
operacija koronarnih arterij (»bypass«)
možganska kap
zamenjava srčnih zaklopk
operacija zaradi bolezni aorte
ledvična odpoved
presaditev glavnih organov – srce in ledvice
SKUPINA C
Alzheimerjeva bolezen (pred starostjo 70 let)
Parkinsonova bolezen (pred starostjo 70 let)
multipla skleroza
benigni možganski tumor
trajna in nepopravljiva izguba sposobnosti govora
paraliza udov
obsežna izguba vida
trajna in nepopravljiva gluhost
bakterijski meningitis, ki povzroča trajne simptome
akutni virusni encefalitis, ki povzroča trajne simptome
koma, ki povzroča trajne simptome
SKUPINA D
kronična pljučna bolezen
hud revmatoidni artritis
presaditev glavnih organov – jetra, pljuča, tanko črevo, trebušna slinavka in sestavljeno tkivo
DODATNA KRITJA
zavarovanje za stres, anksioznost, depresijo in izgorelost
19 hudih bolezni za otroke zavarovane osebe
genetska analiza Triglav DNK za otroke zavarovane osebe

Osnovni paket

Osnovni paket vključuje 9 hudih bolezni in krije prvi pojav bolezni iz posamezne skupine.

Zavarovalnica izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer hudih bolezni večkrat, in sicer iz vsake posamezne skupine hudih bolezni enkrat v višini 100 %. To pomeni, da je najvišje skupno izplačilo iz osnovnega paketa štirikratnik zavarovalne vsote – v tem primeru dodatno zavarovanje preneha veljati.

Zavarovalnica oprosti obveznost plačevanja premije za to dodatno zavarovanje po izplačilu 100 % zavarovalne vsote za hude bolezni. Dodatno zavarovanje pri tem ostaja še naprej v veljavi, preneha pa v primeru izplačila iz vseh štirih skupin hudih bolezni.

Razširjeni paket

24 hudih bolezni

Zavarovalnica izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer hudih bolezni, ki se lahko izplača večkrat, in sicer iz vsake posamezne skupine bolezni največ do višine 100 %. To pomeni, da je najvišje skupno izplačilo iz razširjenega paketa štirikratnik zavarovalne vsote za hude bolezni – v tem primeru dodatno zavarovanje preneha veljati.

Iz ene skupine hudih bolezni se lahko izplača zavarovalna vsota dvakrat. V primeru 100 % izplačila zavarovalne vsote za posamezno skupino bolezni, kritje za to skupino preneha.

Če zavarovanec oboli za lažjo obliko nekaterih bolezni, lahko prejme delno izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote v višini 30 %. Zavarovalnica izplača razliko do 100 % dogovorjene zavarovalne vsote v naslednjih primerih:

 • če se zdravstveno stanje zavarovane osebe iz naslova bolezni, zaradi katere je bilo izplačano delno izplačilo, tako poslabša, da so izpolnjeni pogoji za polno izplačilo;
 • če zavarovana oseba zboli za drugo bolezen iz iste skupine hudih bolezni, za katero so izpolnjeni pogoji za polno izplačilo.

Zavarovalnica oprosti obveznost plačevanja premije za to dodatno zavarovanje po izplačilu 100 % zavarovalne vsote za posamezno skupino hudih bolezni. Dodatno zavarovanje pri tem ostaja še naprej v veljavi, preneha pa v primeru izplačila iz vseh štirih skupin hudih bolezni.

Zavarovanje za stres, anksioznost, depresijo in izgorelost

Bolezni sodobnega časa, kot so stres, anksioznost, depresija in izgorelost, so vedno bolj pogoste. Posledice bolezni največkrat zahtevajo obravnavo strokovnjaka in daljšo odsotnost z dela. Da se boste lažje in hitreje vrnili v vsakodnevni življenjski ritem vam bo, v primeru potrjene zdravniške diagnoze ene od navedenih bolezni, zavarovalnica izplačalai 2.000 EUR.

19 hudih bolezni za otroke zavarovane osebe

Zavarovanje velja za otroke zavarovane osebe, stare od 3 do 18 let. Zavarovanje krije prvi pojav ene izmed naštetih 19 hudih bolezni:

 • apalični sindrom (vegetativno stanje)
 • aplastična anemija
 • bakterijski meningitis
 • benigni možganski tumor
 • diabetes melitus tipa I
 • encefalitis
 • gluhost (izguba sluha)
 • huda poškodba glave
 • izguba okončin
 • koma
 • ledvična odpoved (končni stadij bolezni ledvic)
 • opekline tretje stopnje, ki pokrivajo 20 % površine telesa
 • paraliza
 • presaditev glavnih organov
 • primarna (idiopatska) kardiomiopatija
 • rak
 • slepota (izguba vida)
 • Stillova bolezen (oblika juvenilnega kroničnega artritisa)
 • zamenjava srčne zaklopke.

Izplačilo znaša 25 % zavarovalne vsote za hude bolezni razširjenega paketa, vendar največ 10.000 EUR za vsakega otroka. Zavarovalnica jo za vsakega otroka izplača samo enkrat.

Genetska analiza Triglav DNK za otroke zavarovane osebe

Na podlagi genetske analize se ugotavlja genetska nagnjenost posameznika k boleznim.

Ob izplačilu iz naslova 24 hudih bolezni v okviru razširjenega paketa so otroci zavarovane osebe upravičeni do brezplačne genetske analize Triglav DNK za naslednje bolezni:

 • srčni infarkt
 • rak
 • multipla skleroza
 • Alzheimerjeva bolezen
 • bolezen koronarne arterije ter aorte
 • možganska kap
 • ledvična odpoved.

Zavarovanje krije:

 • izdelavo genetske analize Triglav DNK,
 • izpis rezultatov z napotki in navodili glede bolezenskih znakov ter preventivnih ukrepov,
 • genetsko svetovanje zdravnika specialista.

Pogosta vprašanja

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko zdrave osebe od izpolnjenega 14. do 65. leta starosti, ki ob izteku zavarovanja niso starejše od 75 let.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Zavarovanja, ki jim lahko priključite Dodatno zavarovanje za hude bolezni

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}