Dodatno nezgodno zavarovanje

Nikoli ne veste, kaj gre lahko narobe.

V primeru nezgode lahko finančno poskrbite zase. Tu se lahko zavarujete za primere, če se vam zgodi npr. prometna ali delovna nezgoda, če ste prehodno ali trajno nesposobni za delo, se zdravite v bolnišnici, utrpite invalidnost ...

Vrsto in višino kritij poljubno določite glede na vaše potrebe.

Dodatnega nezgodnega zavarovanja ne morete skleniti samostojno, lahko pa ga priključite naslednjim zavarovanjem:

Zavarovalna kritja

Nezgodna smrt

V primeru nezgodne smrti se poleg izplačil iz osnovnega življenjskega zavarovanja izplača še zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti.

Nezgodna smrt v primeru prometne nesreče
Če zavarovana oseba umre kot udeleženec v prometni nesreči oziroma če za posledicami prometne nesreče umre v roku enega leta po njej, zavarovalnica izplača 150 % dogovorjene zavarovalne vsote za primer nezgodne smrti. Za prometno nesrečo velja vsak dogodek, v katerem je udeleženo vsaj eno premikajoče se prometno sredstvo. Za prometna sredstva veljajo vozilo, zrakoplov, čoln in kolo. 

Trajna invalidnost

V primeru trajne invalidnosti zaradi nezgode se izplača zavarovalna vsota v skladu s stopnjo invalidnosti po tabeli invalidnosti, ki je sestavni del zavarovalnih pogojev.

Če ima nezgoda po tabeli invalidnosti za posledico več kot 50-odstotno izgubo delovne sposobnosti (invalidnost), izplača zavarovalnica poleg 50 odstotkov dogovorjene zavarovalne vsote za invalidnost, za vsak odstotek med 50,01 % in 99,99 % namesto enega, tri odstotke zavarovalne vsote. To pomeni, da bi zavarovalnica ob 80-odstotni invalidnosti izplačala 140 % zavarovalne vsote (50 % + 3 x 30 % = 140 %).

Če znaša invalidnost zaradi ene nezgode po tabeli invalidnosti 100 %, se izplača 300 % dogovorjene zavarovalne vsote.

Prehodna nesposobnost za delo

V primeru prehodne nesposobnosti za delo kot posledice nezgode se izplača dnevno nadomestilo za vsak dan od prvega dne, ki sledi začetku zdravljenja, do zadnjega dne trajanja prehodne nesposobnosti za delo. Dnevno nadomestilo se izplača za največ 200 dni prehodne nesposobnosti za delo.

Mesečna nezgodna renta

Z mesečno nezgodno rento za invalidnost se lahko zavarujete za:

  • nezgodno rento za primer 30 ali več odstotkov trajne invalidnosti ali
  • nezgodno rento za primer 50 ali več odstotkov trajne invalidnosti.

Dobo izplačevanja rente izberete glede na lastne potrebe, izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:
5, 10, 15, 20 ali celo 25 let.

Če je na osnovi tabele invalidnosti ugotovljen dogovorjen ali višji odstotek invalidnosti, bo zavarovalnica pričela z izplačevanjem mesečne nezgodne rente, ki se bo izplačevala dogovorjeno število let. Zavarovanje mesečne nezgodne rente za invalidnost v tem primeru preneha.

Pomembna prednost, ki jo v primeru nezgodne rente nudimo, je, da se mesečna nezgodna renta za invalidnost ugotavlja po več škodnih dogodkih v okviru ene zavarovalne pogodbe. Navedeno pomeni, da je stranka upravičena do mesečne nezgodne rente za invalidnost, ko seštevek vseh invalidnosti v okviru ene zavarovalne pogodbe doseže ali preseže dogovorjeni odstotek invalidnosti.


Nadomestilo za bolnišnični dan

V primeru namestitve in zdravljenja v bolnišnici (splošni ali specialni bolnišnici oziroma kliniki) zaradi nezgode se izplača dogovorjeni znesek za bolnišnični dan za vsak koledarski dan nastanitve zavarovane osebe v bolnišnici, vendar za največ 365 dni v dveh letih od dneva nezgode. V skladu s pogoji sta v okviru dodatnega nezgodnega zavarovanja bolnišničnega dne krita tudi nastanitev in zdravljenje zavarovanca v bolnišnici zaradi okužbe s salmonelo in z legionelo.

Zlom, izpah in opekline

Če zavarovana oseba v nezgodnem dogodku utrpi posledice, kot so zlom, izpah in opekline, zavarovalnica izplača nadomestilo za zlome, izpahe in opekline, ki ustreza odstotku od zavarovalne vsote, določenemu v Tabeli zlomov, izpahov in opeklin. Če gre za odlom kosti ali poko kosti, zavarovalnica izplača polovico nadomestila, določenega v Tabeli.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Zavarovanja, ki jim lahko priključite Dodatno nezgodno zavarovanje

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}