Dodatno nezgodno zavarovanje starejših

Nikoli ne veste, kaj gre lahko narobe.

Zagotovite si zavarovanje, s katerim si lahko ob morebitni poškodbi v nezgodi krijete stroške zdravljenja, nege, nakupa pripomočkov, plačate preureditev svojega doma, ali poskrbite za dodatno pomoč.

Vrsto in višino kritij lahko poljubno določite glede na svoje želje ali pa izbirate med 4 vnaprej pripravljenimi paketi.

Dodatnega zavarovanja ne morete skleniti samostojno lahko pa ga priključite naslednjim zavarovanjem:

Zavarovalna kritja

Nezgodna smrt

V primeru nezgodne smrti se poleg izplačil iz osnovnega življenjskega zavarovanja izplača še zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti.

Težje poškodbe

Če po nezgodi ostanejo trajne posledice, se izplača zavarovalna vsota v skladu s stopnjo težjih poškodb po Tabeli težjih poškodb, ki je sestavni del zavarovalnih pogojev.

Mesečna nezgodna renta

Če zaradi težjih poškodb v eni ali več nezgodah po Tabeli težjih poškodb dosežete ali presežete seštevek 50- ali večodstotne stopnje težjih poškodb, ste upravičeni do izplačila mesečne nezgodne rente. Izberete lahko med dobo izplačevanja 5 ali 10 let.

Če je na osnovi Tabele težjih poškodb ugotovljena 50- ali večodstotna stopnja težjih poškodb, bo zavarovalnica pričela z izplačevanjem mesečne nezgodne rente, ki se bo izplačevala dogovorjeno število let. Seštevek vseh ugotovljenih težjih poškodb je lahko posledica enega ali več nezgodnih dogodkov v okviru iste zavarovalne pogodbe. V tem primeru zavarovanje tega kritja preneha.

Zlom, izpah in opekline

Če zavarovana oseba v nezgodnem dogodku utrpi posledice, kot so zlom, izpah in opekline, zavarovalnica izplača nadomestilo za zlome, izpahe in opekline, ki ustreza odstotku od zavarovalne vsote, določenem v Tabeli zlomov, izpahov in opeklin.

Operacije po nezgodi

V primeru operativnega posega zaradi nezgode zavarovalnica izplača nadomestilo, ki ustreza odstotku od zavarovalne vsote za operativni poseg, opredeljenem v Tabeli operacij po nezgodi. Če vsota odstotkov po eni nezgodi znaša 100 % ali več, zavarovalnica izplača 200 % zavarovalne vsote. Dokazilo za izplačilo je odpustno pismo oziroma specialistični izvid, v katerem je naveden operativni poseg, kot izhaja iz Tabele operacij po nezgodi.

Zavarovalnica ne krije predhodno predvidenih in dogovorjenih operativnih posegov pred sklenitvijo in v času sklepanja kritja za operacije po nezgodi.

Oskrba po nezgodi

Nadomestilo za oskrbo po nezgodi se izplača v primeru, da je bila opravljena operacija, navedena v Tabeli operacij po nezgodi. Izplačilo lahko namenite za nego, pomoč pri gospodinjskih opravilih ali tudi za plačilo prevozov na zdravniške preglede. Dokazilo za izplačilo je odpustno pismo oziroma specialistični izvid, v katerem je naveden operativni poseg, kot izhaja iz Tabele operacij po nezgodi.

Zavarovalnica ne krije predhodno predvidenih in dogovorjenih operativnih posegov pred sklenitvijo in v času sklepanja kritja za oskrbo po nezgodi.

Nastanitev in zdravljenje v bolnišnici

V primeru nastanitve in zdravljenja v bolnišnici zaradi nezgode, zavarovalnica izplača nadomestilo za vsako prenočitev v bolnišnici zaradi zdravljenja posledic nezgode, vendar največ za 100 dni, po enem nezgodnem dogodku, v 2 letih od dneva nezgode.

Fizioterapevtsko zdravljenje

Dnevno nadomestilo za fizioterapevtsko zdravljenje se izplača za dneve opravljanja fizikalne terapije na podlagi napotila zdravnika, vendar največ za 30 dni oziroma 30 opravljenih fizikalnih terapij po enem nezgodnem dogodku.

Paketi zavarovanj

Življenjsko zavarovanje Jesen življenja
Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše

Pregled paketov
Zavarovalna vsota v EUR
Paketi Nezgodna smrt Nadomestilo za bolnišnični dan Težje poškodbe Nadomestilo za zlom, izpah in opekline Dnevno nadomestilo za fizikalno terapijo Mesečna nezgodna renta Operacije po nezgodi Oskrba po nezgodi
A 3.000 10 5.000 - 10 200 - 200
B 5.000 10 10.000 1.300 - - 2.000 200
C 5.000 15 10.000 1.500 15 200 2.000 -
D 7.500 15 20.000 1.500 20 300 3.000 300
Mesečna premija glede na pristopno starost zavarovane osebe v EUR
Paketi od 65 do 70 let od 71 do 80 let
A 4,50 5,99
B 7,51 11,25
C 11,55 16,12
D 15,37 21,55

Pregled paketov
Zavarovalna vsota v EUR
Paketi Težje poškodbe Nadomestilo za zlom, izpah in opekline Dnevno nadomestilo za fizikalno terapijo Mesečna nezgodna renta Operacije po nezgodi Oskrba po nezgodi
A 5.000 - 10 200 - 200
B 10.000 1.300 - - 2.000 200
C 10.000 1.500 15 200 2.000 -
D 20.000 1.500 20 300 3.000 300
Mesečna premija glede na pristopno starost zavarovane osebe v EUR
Paketi od 50 do 60 let od 61 do 70 let od 71 do 80 let
A 2,55 3,12 3,83
B 4,22 5,61 8,05
C 7,43 9,35 12,62
D 9,74 12,52 16,75

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Zavarovanja, ki jim lahko priključite Dodatno nezgodno zavarovanje starejših

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}