Dodatno nezgodno zavarovanje otrok

Poskrbite, da bodo tudi otroci zavarovani za primere nezgod – ne glede na to, kje se te zgodijo in s kako hudimi poškodbami se končajo.

Nezgodno zavarovanje otrok lahko sklenete za vse otroke od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti.

Glede na starost otroka lahko izbirate med tremi ponujenimi kombinacijami premij in zavarovalnih kritij.

O zavarovanju

 

 

Zavarovanja, ki jim lahko priključite Dodatno nezgodno zavarovanje otrok