Dodatno nezgodno zavarovanje otrok

Poskrbite, da bodo tudi otroci zavarovani za primere nezgod – ne glede na to, kje se te zgodijo in s kako hudimi poškodbami se končajo.

Nezgodno zavarovanje otrok lahko sklenete za vse otroke od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti.

Glede na starost otroka lahko izbirate med tremi ponujenimi kombinacijami premij in zavarovalnih kritij.

O zavarovanju

Zavarovalna kritja

Nezgodno zavarovanje otrok krije naslednje nevarnosti:

  • izgubo življenja zaradi nezgode za otroke, stare od 15 do 28 let,
  • trajno invalidnost zaradi posledic nezgode,
  • dnevno nadomestilo za čas zdravljenja,
  • nadomestilo za bolnišnični dan,
  • dodatek za bolnišnični dan v tujini.
Višina zavarovalnega kritja in zavarovalna premija

Višina zavarovalnega kritja in zavarovalna premija Dodatnega nezgodnega zavarovanja otroka sta odvisni od trenutne starosti otroka in izbrane kombinacije zavarovalnega kritja. Konec leta, v katerem otrok dopolni 14 let, se njegovi starosti prilagodita višina kritja in zavarovalna premija. Pri spremembi se ohrani kombinacija zavarovanja (A oz. B oz. C), ki ste jo izbrali ob sklenitvi. Nezgodno zavarovanje v vsakem primeru preneha konec tistega koledarskega leta, ko otrok dopolni 28. leto starosti.

Tabela zavarovalnih vsot in premij Dodatnega nezgodnega zavarovanja otrok
Možne kombinacije Izguba življenja zaradi nezgode Trajna invalidnost Izplačilo pri 100-odstotni invalidnosti s progresijo Dnevno nadomestilo Nadomestilo za bolnišnični dan* Dodatek za bolnišnični dan v tujini** Mesečna premija
Starost zavarovanca od 0 do 14 let
Kombinacija A
10.000 30.000 2 40 40 1,93
Kombinacija B
20.000 60.000 3 50 50 3,06
Kombinacija C
30.000 90.000 4 60 60 4,19
Starost zavarovanca od 15 do 28 let
Kombinacija A 5.000 10.000 30.000 3 20 20 3,19
Kombinacija B 7.500 20.000 60.000 5 30 30 5,53
Kombinacija C 10.000 30.000 90.000 8 40 40 8,53
Zneski so v EUR.
* V primeru bolnišničnega dne se izplačata dnevno nadomestilo in nadomestilo za bolnišnični dan
** V primeru bolnišničnega dne v tujini se izplačajo dnevno nadomestilo, nadomestilo za bolnišnični dan in dodatek za bolnišnični dan v tujini.
Izplačila s 5-odstotno progresijo

V primeru trajne invalidnosti zaradi nezgode se izplača zavarovalna vsota v skladu s stopnjo invalidnosti po tabeli invalidnosti, ki je sestavni del zavarovalnih pogojev. Za vsak odstotek nad 50-odstotno invalidnostjo se izplača 5 % zavarovalne vsote za trajno invalidnost. To pomeni, da bi ob 80-odstotni trajni invalidnosti izplačilo doseglo 200 % zavarovalne vsote (50 % + 5 × 30 % = 200 %). Maksimalno izplačilo za primer invalidnosti pa znaša 300 odstotkov dogovorjene zavarovalne vsote za invalidnost.

Zavarovanja, ki jim lahko priključite Dodatno nezgodno zavarovanje otrok

Complementary Content
${loading}