Razširili smo kritja in ugodnosti vaših zavarovanj


V Zavarovalnici Triglav pozorno spremljamo razmere v času epidemije koronavirusa in hkrati skrbimo za varnost vas, naših zavarovancev. Zato smo obstoječim življenjskim zavarovanjem Zavarovalnice Triglav dodali nove ugodnosti in kritja. 

 

Kaj pokrivajo življenjska zavarovanja v zvezi s COVID-19?

 

1. Vsi zavarovanci, ki imajo sklenjeno tudi dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb ali dodatno zavarovanje kritičnih bolezni, so upravičeni tudi do izplačila v primeru hospitalizacije zaradi COVID-19.
V tem primeru se izplača 10 % zavarovalne vsote, vendar ne manj kot 1.000 EUR.

2. Vsem strankam Skupine Triglav so brezplačno na voljo strokovni zdravstveni nasveti na daljavo.
V sodelovanju s Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d., je strankam na voljo brezplačen zdravstveni nasvet. S klicem na 080 26 64 se z Zdravstveno točko dogovori termin pogovora z zdravnikom družinske medicine in drugih specialnosti. Podrobnosti o posebni ponudbi najdete tukaj.

 

Kdo lahko izkoristi kritja in ugodnosti?


Do vseh naštetih kritij in ugodnosti so upravičeni zavarovanci Zavarovalnice Triglav s sklenjenimi zavarovanji, ki so veljavna in aktivna na dan 1. 4. 2020, za katera so redno plačane zavarovalne premije in izpolnjeni morebitni drugi pogoji iz zavarovalne dokumentacije. Dodatno kritje v primeru hospitalizacije zaradi COVID-19 velja do 14. 7. 2020, posebna ponudba brezplačnega zdravstvenega nasveta pa je strankam Skupine Triglav na voljo v času izrednih razmer.

 

Stojimo vam ob strani, tudi ko življenje zavije po svoje.

Zavarovalnica Triglav, d.d.

 

Zavarovalnica Triglav in COVID-19


V času epidemije so vam aktualna obvestila o vseh zavarovanjih in aktivnostih Zavarovalnice Triglav na voljo na: www.triglav.si/covid-19.

Podrobne informacije o vseh življenjskih zavarovanjih najdete na: zivljenje.triglav.si.

Za informacije o sklepanju zavarovanj na daljavo ali druge informacije o zavarovanjih lahko pokličete svojega zavarovalnega zastopnika ali mu pošljete e-sporočilo. Vprašanja lahko posredujete tudi na e-naslov info@triglav.si ali pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 555 555.

Dostop do vaših zavarovanj
kjerkoli in kadarkoli
i.triglav