Zavarovanje psov

Psi so pogosto člani družine kot ljudje, zato ne pozabiti skleniti zavarovanja za vašega psa. To je enostavna rešitev v primeru neljubih dogodkov in stroškov, povezanih z njimi.

Katere pse lahko zavarujete?

Zavarujete lahko vse zdrave pasemske pse z rodovnikom ali brez njega, mešance, lovske in službene pse.

Glede na starost delimo pse na dve kategoriji, ki vplivata tudi na višino zavarovane premije:
 • mlajši psi – od 3. meseca do 9. leta,
 • starejši psi – od 10. do 14. leta.

Vrste zavarovanj

Osnovno zavarovanje krije nevarnosti:
 • pogina ali usmrtitve zaradi nezgode,
 • pogina ali usmrtitve zaradi nezgode in bolezni.
Poleg osnovnega zavarovanja pa je mogoče skleniti tudi dodatno zavarovanje:
 • stroškov zdravljenja živali v veterinarskih ustanovah,
 • odgovornosti lastnika psa, če je škoda nastala zaradi napada ali ugriza psa ali povzročitve prometne nesreče,
 • visoko vrednih psov pred nevarnostjo izgube namenske sposobnosti,
 • pogina ali usmrtitve zaradi nezgode v času bivanja v tujini,
 • kritja stroškov zdravljenja zaradi nezgode v času bivanja v tujini,
 • pogina ali usmrtitve oziroma kritja stroškov zdravljenja kot posledice nezgode med prevozom in
 • kritja dela stroškov pokopa psa.

Dodatne ugodnosti

 • popust za organizirane skupine (npr. klube, društva),
 • popust pri sklenitvi zavarovanja naslednjega psa v lasti,
 • popust na takojšnje plačilo premije in
 • plačilo premije na obroke.