Zavarovanje brezposelnosti

Ko se z banko ali lizing podjetjem dogovarjate o odobritvi potrošniškega ali stanovanjskega kredita ali lizinga sklenite zavarovanje za primer:
  • brezposelnosti in
  • nezgodne smrti ter trajne invalidnosti.
Posledice izgube zaposlitve in nezgod so različne, mednje sodijo tudi finančne, zato poskrbite za varno prihodnost in sklenite pravo zavarovanje.

ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI

V primeru izgube zaposlitve iz poslovnih razlogov, zavarovalnica krije:
  • obresti, ki tečejo v času odloga plačila mesečnih obrokov,
          ali
  • mesečne obroke, ki so zapadli v plačilo v času, ko ste kot brezposelna oseba prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje.

Za vrsto kritja se boste dogovorili ob sklenitvi zavarovanja.Zavarovanje lahko sklenete, če:

  • ste državljan Republike Slovenije;
  • sklenete kreditno pogodbo oziroma pogodbo o lizingu;
  • ste zaposleni pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ni v prisilni poravnavi, stečajnem postopku ali postopku likvidacije;
  • ste zaposleni za nedoločen ali določen čas in niste v odpovednem roku iz delovnega razmerja.
Natančnejši pregled zavarovalnih kritij si lahko ogledate v pogojih za zavarovanje kreditojemalca za primer brezposelnosti.

ZAVAROVANJE ZA PRIMER SMRTI ZARADI NEZGODE IN TRAJNE INVALIDNOSTI

Zavarovanje krije celotni preostali dolg kredita ali lizinga, če je ugotovljena najmanj 50 % invalidnost, in sicer, če pride do nezgode v času odplačevanja kredita ali lizinga. Zavarovalna vsota je omejena na največ 100.000 EUR. Obveznost zavarovalnice je vezana za nezgode, ki bi bile ugotovljene v prvem letu po nezgodi.

Opredelitev nezgode in način uveljavljanja pravic iz zavarovanja so določeni v dopolnilnih pogojih za nezgodno zavarovanje in tabeli invalidnosti.

SKLENITEV ZAVAROVANJA

Vse postopke v zvezi z zavarovanjem, vključno z načinom plačila premije, bo namesto vas uredila banka oziroma lizing podjetje.

INFORMACIJE

Vse dodatne informacije in zavarovalne pogoje dobite tudi na spletnih straneh banke ali lizing podjetja ali v njihovi najbližji poslovalnici, preko katere se trži zavarovanje.