Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

Tudi pri skrbno načrtovanih potovanjih ali pa na kratkih izletih se vam v tujini lahko zgodi kaj nepredvidenega, nezgoda ali bolezen.

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco predstavlja celovito zaščito v primeru bolezni ali nezgod. Poleg finančne varnosti vam v okviru dogovorjene zavarovalne vsote za kritje stroškov nujnega zdravljenja in stroškov prevoza zaradi bolezni ali nezgode zagotavlja tudi 24-urno pomoč oz. asistenco.

Z Zdravstvenim zavarovanjem na potovanjih v tujini z asistenco si lahko zagotovite zdravstveno zavarovanje tudi do enega leta, tako da je primerno tudi za daljše bivanje v tujini, ki ni nujno pogojeno s počitnicami:

 • za pogoste službene poti v tujino,
 • za delavce, ki odhajajo na delo v tujino (možno je individualno ali skupinsko zavarovanje, ki vključuje vsaj 10 zavarovancev za enak čas zavarovanja),
 • za študente in dijake na študiju v tujini.

Kje skleniti zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete kar prek spleta ali na vseh poslovnih mestih Zavarovalnice Triglav, d.d.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NA POTOVANJIH V TUJINI Z ASISTENCO

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco vam poleg finančne varnosti v okviru dogovorjene zavarovalne vsote za kritje stroškov nujnega zdravljenja in stroškov prevoza zaradi bolezni ali nezgode zagotavlja 24-urno pomoč oziroma asistenco. Triglav zdravstvena asistenca vam zagotavlja naslednje oblike pomoči:

 • posreduje vam informacije o možnostih zdravstvenih storitev v državi, v katero potujete, in njihovi ustreznosti;
 • vzpostavi stik z vašim lečečim zdravnikom, če je to potrebno;
 • svetuje glede najprimernejšega postopka zdravljenja;
 • organizira vaše zdravljenje in v okviru zavarovalne vsote prevzame stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.


KLICNI CENTER v primeru nezgode ali bolezni zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku:

TRIGLAV ZDRAVSTVENA ASISTENCA
+ 386 59 09 18 81


 

Stroške zdravljenja neposredno krije zavarovanje, zato v primeru nezgode ali bolezni takoj pokličite asistenčni center. Če pa boste stroške v tujini prevzeli sami, boste povračilo stroškov uveljavljali ob povratku v domovino.

KAKO DO POVRAČILA STROŠKOV?

Če asistenčne pomoči ne boste uporabili in boste stroške zdravljenja in drugih storitev poravnali sami, lahko povračilo stroškov uveljavljate po povratku v domovino na najbližji enoti Zavarovalnice Triglav. Predložiti morate zavarovalno polico, celotno zdravstveno dokumentacijo in originalne račune, ki jih morate zahtevati ob plačilu storitev.

Oblika zavarovanja Zavarovalni program Študij v tujini

OBLIKA ZAVAROVANJA

Zdravstveno zavarovanje na potovanju v tujini lahko sklenete v treh oblikah:

 • individualno zavarovanje,
 • družinsko zavarovanje,
 • skupinsko zavarovanje.

Pri individualnem zdravstvenem zavarovanju na potovanjih v tujini je z eno polico zavarovana samo ena oseba.

Pri družinskem zdravstvenem zavarovanju na potovanjih v tujini so z eno polico poleg zavarovanca oziroma sklenitelja zavarovani še člani njegove družine, ki z njim potujejo v tujino. Pri tem za družino štejeta oba starša in vsi njuni otroci, ki še niso dopolnili 18 let oziroma do 26. leta starosti, če se še šolajo.

 

Pri skupinskem zdravstvenem zavarovanju na potovanjih v tujini je z eno polico zavarovana skupina ljudi, ki potujejo skupaj. Skupina mora šteti vsaj 10 oseb.


 

ZAVAROVALNI PROGRAM

Pri sklepanju zdravstvenega zavarovanja na potovanjih v tujini zavarovanec lahko izbira med naslednjimi zavarovalnimi programi:

 • osnovni zavarovalni program,
 • nadstandardni zavarovalni program,
 • nadstandardni + zavarovalni program,
 • nadstandardni IND zavarovalni program.


ZAVAROVALNO KRITJE NA OSEBO (v EUR)
 

Zavarovalne vsote se razlikujejo glede na zavarovalni program in znašajo:

                        

Program Zavarovalno kritje
Osnovni zavarovalni program do 25.000 EUR, od tega za stroške prevoza največ do 5.000 EUR
Nadstandardni zavarovalni program do 35.000 EUR, od tega za stroške prevoza največ do 10.000 EUR
Nadstandardni + zavarovalni program do 50.000 EUR, od tega za stroške prevoza največ do 15.000 EUR
Nadstandardni IND zavarovalni program do 100.000 EUR, od tega za stroške prevoza največ do 20.000 EUR

 

Stroški, do katerih je zavarovanec upravičen, so kriti v celoti, ne glede na razliko med cenama zdravstvenih storitev v Sloveniji in v državi, v kateri se zdravi.

ZAVAROVALNE PREMIJE GLEDE NA ZAVAROVALNI PROGRAM (v EUR)

V spodnjih tabelah navajamo zavarovalne premije za individualno, družinsko in skupinsko zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini.

 

Osnovni program Zavarovalno kritje: do 25.000 EUR

 
Zavarovalna premija v EUR
Trajanje zavarovanja Individualno Družinsko Skupinsko
2 dneva 4,01 7,27 2,39
3 dni 5,43 9,66 3,15
5 dni 7,92 14,32 4,77
8 dni 10,63 19,20 6,40
15 dni 16,06 28,75 9,55
21 dni 19,96 35,81 12,04
30 dni 25,39 45,68 15,19
45 dni 33,31 60,00 19,96
60 dni 39,06 70,31 23,44
90 dni 54,03 97,22 32,44
120 dni 69,22 124,56 41,56
180 dni 102,10 183,80 61,19
240 dni 135,52 243,91 81,27
eno leto 204,31 367,71 122,61
 

 

Nadstandardni program Zavarovalno kritje: do 35.000 EUR

 
Zavarovalna premija v EUR
Trajanje zavarovanja Individualno Družinsko Skupinsko
2 dneva 6,08 10,96 3,69
3 dni 8,14 14,65 4,88
5 dni 11,94 21,48 7,16
8 dni 15,95 28,75 9,55
15 dni 23,98 43,07 14,32
21 dni 29,84 53,82 17,90
30 dni 38,08 68,57 22,79
45 dni 50,02 90,06 30,05
60 dni 58,59 105,46 35,15
90 dni 81,05 145,93 48,61
120 dni 103,83 186,95 62,28
180 dni 152,99 275,59 91,90
240 dni 203,33 365,97 121,95
eno leto 306,19 551,07 183,69
 

 

Nadstandardni+ program Zavarovalno kritje: do 50.000 EUR

 
Zavarovalna premija v EUR
Trajanje zavarovanja Individualno Družinsko Skupinsko
2 dneva 7,60 13,67 4,56
3 dni 10,20 18,34 6,08
5 dni 14,97 26,91 9,01
8 dni 19,96 35,91 11,94
15 dni 29,95 53,92 18,01
21 dni 37,32 67,16 22,35
30 dni 47,63 85,72 28,54
45 dni 62,50 112,51 37,54
60 dni 73,24 131,83 43,94
90 dni 101,34 182,39 60,76
120 dni 129,77 233,60 77,90
180 dni 191,29 344,27 114,79
240 dni 254,22 457,54 152,55
eno leto 382,79 688,98 229,69
 

 

Nadstandardni IND program Zavarovalno kritje: do 100.000 EUR

 
Zavarovalna premija v EUR
Trajanje zavarovanja Individualno
90 dni 182,39
180 dni 344,27
eno leto 688,98
Zavarovalna premija vključuje 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov.

 

DOPLAČILA K ZAVAROVALNIM PREMIJAM

K zavarovalni premiji se obračuna doplačilo v višini:

 • 100 % od osnovne premije, če je starost zavarovanca nad 75 let,
 • 100 % od osnovne premije, če je zavarovanec oziroma kateri od zavarovancev poklicni ali amaterski športnik in se bo v tujini tudi aktivno športno udejstvoval (treniral, tekmoval ali podobno).

 

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE ZA ČAS ŠTUDIJA V TUJINI

Zavarovanje je namenjeno študentom in dijakom, ki študirajo v tujini. Zavarovanje je možno skleniti za obdobje od 90 dni do enega leta. Za sklenitev tovrstnega zavarovanja morajo zavarovanci poleg osnovnih podatkov predložiti tudi potrdilo o vpisu, ki ga je izdala tuja univerza, fakulteta ali šola.
 

ZAVAROVALNI PROGRAM

Pri sklepanju zdravstvenega zavarovanja za dijake in študente za čas študija v tujini zavarovanec lahko izbere:

 • osnovni zavarovalni program,
 • nadstandardni zavarovalni program,
 • nadstandardni + zavarovalni program.

VIŠINA ZAVAROVALNEGA KRITJA

Zavarovalne vsote se razlikujejo glede na zavarovalni program in znašajo:

                   

Program Zavarovalno kritje
Osnovni zavarovalni program do 25.000 EUR, od tega za stroške prevoza največ do 5.000 EUR
Nadstandardni zavarovalni program do 35.000 EUR, od tega za stroške prevoza največ do 10.000 EUR
Nadstandardni + zavarovalni program do 50.000 EUR, od tega za stroške prevoza največ do 15.000 EUR


ZAVAROVALNE PREMIJE GLEDE NA ZAVAROVALNI PROGRAM (v EUR)


 
Osnovni program Nadstandardni program Nadstandardni + program
Trajanje zavarovanja Zavarovalna premija v EUR
90 dni 43,18 64,77 80,94
120 dni 55,34 83,00 103,73
180 dni 81,70 122,93 153,31
240 dni 108,39 162,64 203,33
eno leto 163,40 245,10 306,40
Zavarovalna premija vključuje 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov.

 

Stroški, do katerih je zavarovanec upravičen, so kriti v celoti, ne glede na razliko med cenama zdravstvenih storitev v Sloveniji in v državi, v kateri se zdravi.

DOPLAČILA K ZAVAROVALNIM PREMIJAM

K zavarovalni premiji se obračuna doplačilo v višini:

 • 100 % doplačila k osnovni zavarovalni premiji, če je v zavarovanje vključen profesionalni ali amaterski športnik in se bo v tujini aktivno športno udejstvoval (treniral, tekmoval ali podobno).