Turistično zavarovanje


 


 

 

Načini plačila

Potrebujete pomoč

 
 
Pokličite nas. Na voljo smo vam  24 ur, vse dni v letu.  
Kaj zavarovanje vključuje?

zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

zagotavlja finančno varnost v okviru dogovorjene zavarovalne vsote za kritje stroškov nujnega zdravljenja in stroškov prevoza zaradi bolezni ali nezgode  ter zagotavlja 24-urno medicinsko asistenco.

zavarovanje bolnišničnega dne v tujini
krije stroške bivanja, za svojce na obisku pri zavarovancu v bolnišnici v tujini.
zavarovanje za primer nezgodne smrti
zagotavlja odškodnino upravičencem v primeru nezgodne smrti zavarovanca.
zavarovanje povrnitve stroškov za pravno pomoč v tujini
zagotavlja kritje stroškov obrambe zavarovanca v pravnih zadevah proti njemu.
zavarovanje odgovornosti
krije odgovornost za škodo, zaradi poškodovanja oseb in stvari, ki jo do zavarovanca civilno pravnih odškodninskih zahtevkih uveljavljajo tretje osebe.
zavarovanje prtljage in osebnih stvari
krije škodo zaradi poškodovanja ali uničenja zavarovanih stvari, ki je posledica nenadnega in od zavarovančeve volje neodvisnega dogodka ter škodo, ki nastane zaradi izginitve zavarovanih stvari, pri tatvini, vlomski tatvini ali ropu.
zavarovanje prekinitve potovanja ali kasnejša vrnitev z njega
zagotavlja povrnitev škode zavarovancu, ki jo utrpi zaradi predčasnega povratka s potovanja ali krije stroške podaljšanja bivanja v tujini, zaradi nezgode ali akutne bolezni.
zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditni kartic
zagotavlja odškodnino v vrednosti zlorabe plačila blaga ali storitev ali dvigov gotovine na bankomatih, na protipravno odvzetih plačilnih in kreditnih karticah.
zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov
krije vrednost izdelave novih dokumentov, zaradi odtujitve ali izgube na potovanju v tujini.

Izbirate lahko med tremi paketi zavarovanj, ki omogočajo kritja po vaši meri in so časovno prilagojeni času trajanja potovanja oz. potovanj.
Paketi turističnega zavarovanja

Zavarovanje      Višina zavarovalnega kritja v EUR
Paket APaket BPaket C
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco
      
  • stroški potrebne zdravniške oskrbedo 20.000do 35.000do 50.000
  • od tega za stroške prevozado 5.000do 10.000do 15.000
Zavarovanje bolnišničnega dne v tujini50 na dan,50 na dan,100 na dan,

skupaj največ 1.000skupaj največ 1.000skupaj največ 2.000
Zavarovanje za primer nezgodne smrti//10.000
Zavarovanje povrnitve stroškov za pravno pomoč v tujini//do 3.500
Zavarovanje odgovornostido 25.000do 25.000do 50.000
Zavarovanje prtljage in osebnih stvari, razen za:/do 400do 1.000
  • denar,vrednostne papirje, dragocenosti ipd./do 75do 75
          – če pa so v zaklenjenem hranišču/do 250do 250
  • umetniške predmete in zbirke/do 75do 75
  • prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine/do 250do 500
Zavarovanje prekinitve potovanja ali kasnejše vrnitve z njega//do 2.500
Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih karticdo 150do 150do 150
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentovdo 50do 50do 100
Kolikšna je zavarovalna premija?Zavarovalna premija v EUR
PaketNačin zavarovanjaČas trajanja zavarovanja
3 dni8 dni16 dni24 dni1 leto*
Aindividualno7,7112,3518,3622,5750,83
družinsko12,5220,5030,5538,0358,17
Bindividualno18,6524,8438,6446,2688,40
družinsko27,2438,7657,97101,97105,51
Cindividualno37,7051,1176,5291,26150,03
družinsko57,6379,95120,11144,41237,22
* Po Zakonu o davku od prometa zavarovalnih poslov ne obračunamo 6,5-odstotnega davka

Opombe:
  • individualno zavarovanje
  • družinsko zavarovanje; družina s starši in otroci do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo
  • 50 % doplačilo, če je v zavarovanje vključen aktivni (kategoriziran) športnik in se bo v tujini aktivno športno udejstvoval, treniral ali podobno,
  • 50 % doplačilo, če je v zavarovanje vključena oseba, starejša od 70 let.
V kolikor v tujino potujete vsaj 3 x letno, vam priporočamo sklenitev letnega zavarovanja, ki velja za neomejeno število potovanj, vendar posamezno ne sme trajati več kot 60 dni.

Zavarovanje velja na območju celega sveta, razen na ozemlju Slovenije in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno prebivališče.
Kaj storiti v primeru škode?

Stroške zdravljenja neposredno krije zavarovanje, zato v primeru nezgode ali bolezni takoj pokličite asistenčni center, ki zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku:

TRIGLAV ZDRAVSTVENA ASISTENCA
+ 386 59 09 18 81

V kolikor asistenčne pomoči ne boste uporabili in boste stroške zdravljenja in drugih storitev poravnali sami, lahko povračilo stroškov uveljavljate po povratku v domovino na najbližji enoti Zavarovalnice Triglav. Predložiti morate zavarovalno polico, celotno zdravstveno dokumentacijo in originalne račune, ki jih morate zahtevati ob plačilu storitev.