Nezgodno zavarovanje za otroke

Za otroke, mlajše od 14 let.

 
 

Nezgodno zavarovanje za mlade

Za mlade, od vključno 14 do 30 let.

Zavarovalna kritja in premije

 

V premiji je zajet 8,5-odstotni davek po Zakonu o davku od prometa zavarovalnih poslov in 10 % popust za zavarovanje sklenjeno preko spleta.
*Višina premije Nezgoda komplet je odvisna od zbranega Triglav komplet popusta.


Kombinacija: Nezgoda komplet

Obogatena nadstandardna ponudba zavarovalnih kritij je odslej na voljo v paketu Nezgoda komplet.

Trajanje zavarovanja

Nezgodno zavarovanje velja od 24. ure tistega dne, ko je premija plačana, vendar ne pred prvim dnem uradnega začetka novega šolskega/študijskega leta in velja do konca šolskega/študijskega leta oz. 30 dni po začetku naslednjega šolskega/študijskega leta, če prej ne bo sklenjeno novo zavarovanje.