E-izpit Delavnice Triglav mladi

Uvod 
Vrste zavarovanj 
Zakoni in pravni pojmi 
Dokumenti 
Ugodnosti 
Izpit

Uvod

Uspešno opravljen e-izpit je pogoj za prijavo na Delavnico Triglav mladi ali za opravljanje tečaja na simulatorju varne vožnje. S tem mladi voznik pridobi možnost 50 % znižanja doplačila za mlade voznike. Pogoj za prijavo na e-izpit je uspešno opravljen vozniški izpit.

 

Pred vami je kratka predstavitev osnovnih pojmov, ki bi jih moral poznati vsak udeleženec v prometu. Te informacije vam bodo tudi v pomoč pri reševanju e-izpita, ki je na koncu predstavitve osnovnih pojmov. Odgovoriti morate na 10 splošnih vprašanj in po zaključku testa vpisati svoj e-naslov v za to predvideno polje.

 

Za uspešno opravljen izpit morate pravilno odgovoriti na najmanj 8 vprašanj. Vsako vprašanje ima le en pravilen odgovor. Po uspešno opravljenem izpitu boste na e-naslov prejeli kodo, s katero se boste lahko prijavili na posebej razpisan termin za Delavnico Triglav mladi v enem od centrov varne vožnje ali pa za opravljanje tečaja na simulatorju varne vožnje v Ljubljani.Vrste avtomobilskih zavarovanj

Zakonsko obvezno zavarovanje

 • Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO)
  V primeru prometne nesreče, ko z vašim vozilom nenamerno povzročite škodo drugi osebi, zavarovalnica oškodovancu povrne premoženjsko (uničenje ali poškodovanje stvari) ter nepremoženjsko škodo (telesne poškodbe, okvara zdravja ali smrt).

Ostala avtomobilska zavarovanja

 • Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO plus)
  Z zavarovanjem voznika za škodo zaradi telesnih poškodb – AO plus zavarovalnica povrne pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči utrpi voznik zavarovanega motornega vozila v primeru, ko je za nezgodo odgovoren sam.
 • Zavarovanje avtomobilskega kaska (AK)
  Splošni kasko krije škodo zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki je posledica presenetljivih in od voznikove volje neodvisnih dogodkov. Z delnimi kombinacijami  avtomobilskega kaska lahko zavarujete vozilo pred naslednjimi  nevarnostmi: naravne in elementarne nesreče, divjad in domače živali, steklo, parkirišče, nadomestno vozilo, zunanja svetlobna telesa in ogledala, kraja.
 • Zavarovanje avtomobilske asistence (pomoč na cesti)
  24-urno pomoč v Sloveniji in v večini evropskih držav
 • Avtomobilska in pravna zaščite
  Pravna pomoč pride prav v primerih, ko boste zaradi prometne nesreče potrebovali mnenje in zastopanje pravnih strokovnjakov. Poleg tega bo zavarovalnica poskrbela tudi za urejanje stvari pri zavarovalnici povzročitelja nesreče in izplačilo materialne škode.
 • Nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov
  Zavarovanje voznika in sopotnikov pred nezgodami, ki nastanejo pri vožnji z motornimi in drugimi vozili, in sicer za  naslednje nevarnosti: smrt zavarovanca zaradi nezgode, trajna invalidnost kot posledico nezgode, dnevno nadomestilo in stroške zdravljenja.

 Zakoni in pravni pojmi

Zakonske pravne podlage

Zavarovalna pogodba

Izguba zavarovalnih pravic

 • voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja ali mu je bilo odvzeto, tudi začasno;
 • vožnja pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih snovi nad dovoljeno mejo;
 • voznik je škodo povzročil namenoma;
 • vozilo ni bilo tehnično brezhibno (ni imelo veljavnega tehničnega pregleda);
 • voznik je po nesreči zapustil kraj dogodka, ne da bi posredoval osebne podatke in podatke o zavarovanju.

Regresni zahtevek zavarovalnice – v primeru izgube zavarovalnih pravic

Po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu ima zavarovalnica, ki je poravnala škodo oškodovancu ali plačala zavarovalnino, pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov skupaj z obrestmi in stroški od povzročitelja prometne nesreče.Dokumenti, ki jih imamo med vožnjo v avtomobilu

Zavarovalna polica (ali dokazilo o zavarovanju)

Zavarovalna polica je sestavni del zavarovalne pogodbe. V zavarovalni polici morajo zato biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo sklenitev zavarovanja. Zavarovalna polica vsebuje bistvene elemente zavarovalne pogodbe: stranke, zavarovalni predmet oz. interes ali zavarovano osebo, označbo zavarovanih nevarnosti, navedbo splošnih in posebnih pogojev, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe, izračun zavarovalne premije, trajanje zavarovanja, kraj sklenitve pogodbe, ter podpis pogodbenih strank. Zavarovalno polico sme začasno nadomeščati potrdilo o začasnem kritju.

Zelena karta

Zelena karta je zaradi poenotene oblike v vseh državah sistema zelene karte pomemben dokument, s katerim vozniki enostavno izkazujejo veljavnost zavarovanja avtomobilske odgovornosti v primeru policijske kontrole in se identificirajo kot udeleženci prometnih nesreč: na njej so navedeni vsi podatki, ki jih udeleženec nesreče potrebuje za uveljavljanje odškodninskega zahtevka na pristojni zavarovalnici, tudi telefonske številke nacionalnih birojev, kjer lahko dobijo udeleženci prometnih nesreč potrebne informacije v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz prometnih nesreč v tujini.

Evropsko poročilo o prometni nesreči

Zavarovalnice po vsej Evropi izročajo svojim zavarovalcem ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti obrazec evropsko poročilo o prometni nesreči. Zaradi poenotene vsebine in oštevilčenih rubrik je evropsko poročilo o prometni nesreči uporabno za različne vrste prometnih nesreč tudi v primerih, ko sta udeleženca prometne nesreče iz različnih držav: posamezne rubrike si namreč lahko prevajata po svoji jezikovni različici. Ne nazadnje k uporabi evropskega poročila napotuje tudi slovenska zakonodaja s področja varnosti cestnega prometa, predvsem v primeru prometnih nesreč, v katerih je nastala le materialna škoda; podobno velja tudi v številnih drugih državah članicah Evropske unije.

Evropsko poročilo pomeni za zavarovalnico pomemben vir informacij o udeležencih in poteku prometne nesreče, še posebej, če na kraju prometne nesreče ni bilo policije, ki bi opravila ogled in kasneje izdelala zapisnik o prometni nesreči.Ugodnosti

 

Delavnica Triglav mladi

 • Teoretični del: e-izpit.
 • Praktični del: posebej razpisani termini Zavarovalnice Triglav za Program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika, ki se izvajajo le v izbranih centrih varne vožnje.

Tečaj na simulatorju varne vožnje

 • Teoretični del: e-izpit
 • Praktični del: tečaj na simulatorju varne vožnje, ki se nahaja v Triglav labu, na Dunajski 22, v Ljubljani

DRAJV

 • aplikacija za pametne telefone, ki spremlja način vožnje;
 • enostavna in brezplačna;
 • z njo dokažeš, da obvladaš varno vožnjo in še prihraniš pri zavarovanju.

Več na drajv.triglav.si

Kako do popusta z DRAJV-om?

 • 300 km, 10 voženj, najmanj 90 točk;
 • koda za ugodnost – 50 % znižano doplačilo za mladega voznika;
 • dodatno snemanje vsak mesec prinese dodatno kodo za ugodnost – do 25 % popust na celotno premijo avtomobilskega zavarovanja.


E-izpit