Triglav komplet

Triglav komplet je bonitetni program Zavarovalnice Triglav, je prvi in edini na slovenskem tržišču, ki na enostaven in pregleden način nagrajuje zvestobo naših zavarovancev in vseh, ki bodo to še postali: vas, vaših družinskih članov ter ožjih sorodnikov.

V Triglav komplet lahko vključite najpomembnejša in najbolj pogosta zavarovanja, ki jih imate sklenjena vi in vaši najbližji: zavarovanja za dom, avtomobilska zavarovanja, individualna nezgodna zavarovanja, zavarovanja za potovanja v tujino, zavarovanje malih hišnih živali in druga premoženjska zavarovanja ter življenjska, obročna naložbena, rentna in pokojninska zavarovanja Zavarovalnice Triglav ter dopolnilna prostovoljna zdravstvena in ostala zavarovanja TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice.

Ne prezrite bonitet vašega Triglav kompleta:

 • več zavarovanj prinaša več skupnega popusta;
 • vsak član s svojimi zavarovanji povečuje skupno višino popusta;
 • popusta boste deležni vsi člani;
 • vključite lahko že sklenjena zavarovanja - s popustom jih bomo nagradili, ko jih boste obnovili;
 • vključite lahko nova zavarovanja in nagradili jih bomo z dvojnim popustom;
 • vključite svoja zavarovanja in zavarovanja družinskih članov ter ožjih sorodnikov, ki živijo z vami na istem naslovu;
 • komplet sta že dve zavarovanji, od tega vsaj eno premoženjsko, na primer: zavarovanje za dom, avtomobilsko zavarovanje, individualno nezgodno zavarovanje, zavarovanje za potovanje v tujino, zavarovanje malih hišnih živali …

Združite moči, združite zavarovanja, združite zvestobo vseh domačih in bližnjih do Zavarovalnice Triglav in oblikujte svoj Triglav komplet. Vašo zvestobo bomo nagradili tako, da boste vsi prihranili:Več boste zavarovali, več boste privarčevali. To vam zagotavlja Triglav komplet.

 

Čim prej se odločite za vaš Triglav komplet in si zagotovite ugodnosti za vas in za vse člane vašega Triglav kompleta. Pokličite vašega zavarovalnega zastopnika ali obiščite naša prodajna mesta in preverite, katera svoja zavarovanja in zavarovanja svojih bližnjih lahko vključite v Triglav komplet. Dogovorite se za sestanek, oblikujte svoj Triglav komplet in prejeli boste unikatno identifikacijsko številko vašega Triglav kompleta, ki bo vam in vsem vašim članom vstopnica za popust pri obnovi obstoječih zavarovanj in za podvojen popust pri sklenitvi novih zavarovanj.
 


Pravila
za oblikovanje in sestavljanje Triglav kompleta.
 

Moj Triglav komplet Zavarovanja v kompletu Bonitete Primeri Kako do kompleta

Moj Triglav komplet

V Triglav komplet se lahko vključite fizične osebe, ki imate pri Zavarovalnici Triglav sklenjeni najmanj dve zavarovanji, od katerih je vsaj eno premoženjsko zavarovanje, na primer: zavarovanje za dom, avtomobilsko zavarovanje, individualno nezgodno zavarovanje, zavarovanje za potovanje v tujino, zavarovanje malih hišnih živali … V Triglav komplet lahko vključite zavarovanja, ki jih imate trenutno sklenjena, nova zavarovanja pa boste lahko vključili takoj, ko jih boste sklenili. K sklenitvi zavarovanj Zavarovalnice Triglav in vključitvi v Triglav komplet ste vabljeni tudi vsi novi zavarovanci.

Vsak Triglav komplet ima svojega nosilca, ki je običajno oseba z največ zavarovalnimi policami v družini. Nosilec združuje svoje zavarovalne police in zavarovalne police svojih družinskih članov ter ožjih sorodnikov, ki živijo z nosilcem na istem naslovu, na primer: mož, žena, partner, otroci, starši, stari starši, brat, sestra, vnuki ... Vrsta in število vključenih zavarovanj so osnova za določitev popustov, ki jih boste deležni vsi – nosilec in vsi pridruženi člani. Novi člani se lahko pridružite Triglav kompletu tudi kasneje, ko boste obnovili svoje zavarovanje ali sklenili novo. Takrat boste deležni popustov, ki jih prinaša vaš Triglav komplet.

Nosilec in člani prejmete ob vključitvi v Triglav komplet unikatno identifikacijsko številko, ki je vsem osnova za priznavanje popustov.

Zavarovanja v kompletu


 


 


 


 

V Triglav komplet lahko vključite izbrana zavarovanja Zavarovalnice Triglav:

 • zavarovanja za dom,
 • avtomobilska zavarovanja,
 • individualna nezgodna zavarovanja,
 • turistično zavarovanje,
 • zavarovanje malih hišnih živali,
 • ostala premoženjska zavarovanja (vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, kmetijska zavarovanja...)
 • obročna življenjska, naložbena in rentna  zavarovanja,
 • pokojninska zavarovanja ter
 • dopolnilna prostovoljna zdravstvena in ostala zavarovanja TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice.

Za vstop v Triglav komplet sta potrebni najmanj dve veljavni zavarovalni polici, od katerih je vsaj ena s področja premoženjskih zavarovanj, na primer: paketno zavarovanje za hišo in avtomobilsko zavarovanje, avtomobilsko in rentno zavarovanje, avtomobilsko zavarovanje za dve različni osebni vozili, požarno zavarovanje za hišo in dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje, paketno zavarovanje za stanovanje in prostovoljno pokojninsko zavarovanje …

V Triglav komplet lahko vključite letna zavarovanja s potekom, dolgoročna zavarovanja ter zavarovanja brez poteka (permanentna zavarovanja).

Zavarovalna polica je lahko vključena le v en Triglav komplet.

Bonitete

Na višino skupnega popusta vplivajo obstoječa in nova zavarovanja nosilca in vseh članov Triglav kompleta. Višina skupnega popusta se spreminja glede na vrsto in število vključenih zavarovanj in se ugotavlja vsakič, ko nosilec ali kateri od članov v Triglav komplet vključi obstoječe ali novo zavarovanje. Sicer pa velja:

 • več vključenih zavarovanj prinaša več skupnega popusta;
 • vsak član s svojimi zavarovanji povečuje skupno višino popusta;
 • popusta boste deležni vsi člani;
 • vključite lahko že sklenjena zavarovanja - s popustom jih bomo nagradili, ko jih boste obnovili;
 • z dvojnim popustom bomo nagradili nova zavarovanja;
 • če imate zavarovani dve osebni vozili, lahko v Triglav komplet vključite obe zavarovalni polici;
 • datum za ugotavljanje višine skupnega popusta, ki bo priznan na zavarovalno premijo zavarovanja in bo vključen v Triglav komplet, je datum izdelave računa za to zavarovanje.

Najvišji skupni popust Triglav kompleta:
 

 • 50 % pri sklenitvi novih zavarovanj,

 • 25 % pri obnovi zavarovanj.


 

Zavarovanja, ki so vključena v Triglav komplet, k skupnemu popustu prispevajo naslednje odstotke popusta:
 


 

Zavarovanje Višina popusta v %
paketno zavarovanje doma / vikenda 3
avtomobilska zavarovanja 2
požarno zavarovanje 2
zavarovanje stanovanjskih premičnin 1
turistično zavarovanje 1
zavarovanje malih hišnih živali 1
ostala premoženjska zavarovanja (vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla ...) 1
življenjska, obročna naložbena in rentna zavarovanja 1
rizična življenjska zavarovanja in zavarovanja Triglav zaščita 2
pokojninska zavarovanja 1
zavarovanje specialističnega ambulantnega zdravljenja / zavarovanje operacij (Triglav, Zdravstvena zavarovalnica) 1*
paket celovite zdravstvene obravnave (Triglav, Zdravstvena zavarovalnica) 2*
dopolnilna prostovoljna zdravstvena in ostala zdravstvena zavarovanja (Triglav, Zdravstvena zavarovalnica) 1

* V primeru družinske sklenitve se upošteva dvojni popust.


Skupni popust Triglav kompleta se obračuna pri obnovi obstoječih in sklenitvi novih premoženjskih zavarovanj: paketno zavarovanje doma, požarno zavarovanje, zavarovanje stanovanjskih premičnin, avtomobilska zavarovanja, individualna nezgodna zavarovanja, zavarovanja malih hišnih živali, turistična zavarovanja ... Pri sklenitvi novih zavarovanj, ki jih boste vključili v vaš Triglav komplet, vam bomo priznali dvojni skupni popust.

Kako vključitev posameznih zavarovanj vpliva na skupni popust Triglav kompleta, si lahko ogledate na nekaj primerih.

Primeri

Izberite vzorčni primer od 1 do 6: 

PRIMER 1:
Člani Triglav kompleta imajo pri Zavarovalnici Triglav sklenjena naslednja zavarovanja:


ZavarovanjaVišina popusta v %
1. paketno zavarovanje doma3
2. vlomsko zavarovanje1
3. zavarovanje stekla1
4. avtomobilsko zavarovanje za avto 12
5. avtomobilsko zavarovanje za avto 22
6. klasično življenjsko zavarovanje1
SKUPNI POPUST10

kar jim prinaša skupni popust v višini 10 %. Če bi danes obnovili paketno zavarovanje doma, ki je v tabeli navedeno kot prvo zavarovanje, bi na zavarovalno premijo tega zavarovanja prejeli 10 % popusta.

Kako do kompleta

Čim prej se odločite za svoj Triglav komplet in vanj vključite svoja zavarovanja in zavarovanja svojih najbližjih. Prej boste ustvarili svoj Triglav komplet, prej boste lahko koristili popuste, ki jih prinaša.

Triglav komplet lahko oblikujete: Enoto za odnose s strankami:
 • lahko pokličete na 080 555 555 in se dogovorite za oblikovanje vašega Triglav kompleta; na tej številki lahko dobite tudi vse informacije v zvezi s Triglav kompletom;
 • svoj Triglav komplet lahko sestavite tudi tako, da v krogu svojih domačih določite nosilca kompleta, to je običajno oseba z največ zavarovalnimi policami v družini, nato pa nosilec in člani kompleta izpolnijo in podpišejo pristopno izjavo (pristopna izjava za nosilca: pdf in dot, pristopna izjava za člane: pdf in dot) ter:
  • vse podpisane izjave skenirajo in pošljejo na e-naslov komplet@triglav.si ali
  • vse podpisane izjave pošljejo na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Enota za odnose s strankami, Verovškova ulica 60 c, 1000 Ljubljana.
 • Na podlagi prejetih izjav bomo nosilcu Triglav kompleta po e-pošti oziroma navadni pošti poslali številko kompleta, ki nosilcu in vsem ostalim članom prinaša popuste. Nosilec naj zato s številko kompleta čim prej seznani vse ostale člane kompleta, ker lahko vsak član samostojno sklepa zavarovanja in jih vključuje v komplet in tako vpliva na višino skupnega popusta Triglav kompleta.
Če sklepate zavarovanja Zavarovalnice Triglav na pogodbenem prodajnem mestu ali lokacijah, kjer se izvajajo tehnični pregledi, boste tam pri obnovi zavarovanja ali sklenitvi novega zavarovanja lahko koristili popuste Triglav kompleta, če boste prej že oblikovali svoj komplet in pridobili številko kompleta. Pokličite 080 555 555 in se dogovorite za oblikovanje vašega Triglav kompleta ali pa enostavno izpolnite zgoraj navedene pristopne izjave in jih pošljite na naveden naslov Enote za odnose s strankami in poslali vam bomo številko vašega kompleta.

Dodatne vsebine

Triglav komplet

TV oglas za Triglav komplet

Tašča

Kaj je najboljša rešitev za morebitne težave s taščo? Preveri na http://tasca.triglav.si.