KOMPLET UGODNOSTI ZA MAJHNA IN MIKRO PODJETJA - DO 25 % POPUSTA

Triglav podjetniški komplet je bonitetni program, namenjen majhnim in mikro podjetnikom, kot so samostojni podjetniki in lastniki družb z omejeno odgovornostjo. Združitev zavarovanj v komplet prinaša vse do 25 % popusta pri sklepanju zavarovanj. V posamezni Triglav podjetniški komplet je lahko vključeno le eno podjetje.

KAKO SESTAVIM TRIGLAV PODJETNIŠKI KOMPLET?

V Triglav podjetniški komplet lahko združimo najmanj 2 zavarovalni (pod)vrsti iz štirih segmentov zavarovanj:

 1. ZAVAROVANJA OŽJEGA PREMOŽENJA
  ‣   Požarno zavarovanje;
  ‣   Zavarovanje splošne odgovornosti;
  ‣   Zavarovanje strojeloma in elektronske opreme;
  ‣   Zavarovanje loma stekla;
  ‣   Zavarovanje obratovalnega zastoja – požar;
  ‣   Vlomsko zavarovanje;
  ‣   Zavarovanje živil v zamrzovalnikih.
   
 2. AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA
   
 3. KMETIJSKO, TRANSPORTNO ZAVAROVANJE, ZAVAROVANJE KIBERNETSKE ZAŠČITE IN OSTALA ZAVAROVANJA OŽJEGA PREMOŽENJA
   
 4. OSTALA ZAVAROVANJA:
  ‣   Kolektivno nezgodno zavarovanje;
  ‣   Kolektivno pokojninsko zavarovanje (PDPZ, PPZ);
  ‣   Kolektivno življenjsko zavarovanje;
  ‣   Dodatno zdravstveno zavarovanje Specialisti + (TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica);
  ‣   Kolektivno pokojninsko zavarovanje (Skupna pokojninska družba).

Pogoj za veljavnost Triglav podjetniškega kompleta sta sklenjeni vsaj 2 zavarovalni (pod)vrsti ožjega premoženja, pri katerih je najmanj 50 EUR policirane zavarovalne premije.

 

Podrobnejši nabor zavarovanj znotraj posameznega segmenta je v Pravilih za oblikovanje in sestavljanje Triglav podjetniškega kompleta.

 

Zgoraj našteta zavarovanja sestavljajo Triglav podjetniški komplet in istočasno vplivajo na višino  skupnega popusta. 

 

OD ČESA JE ODVISNA VIŠINA TRIGLAV PODJETNIŠKI KOMPLET SKUPNEGA POPUSTA?

 • od števila vključenih različnih zavarovalnih (pod)vrst,
 • od višine popusta, ki ga posamezna zavarovalna (pod)vrsta prispeva v k skupnemu Triglav podjetniški komplet popustu,
 • od limita popusta v skupnem Triglav podjetniški komplet popustu, ki ga imajo posamezna področja zavarovanj:
  ‣   zavarovanja iz segmenta 1 – največ 10 % popusta,
  ‣   zavarovanja iz segmentov 2, 3 in 4 – po največ 5 % popusta iz posameznega segmenta.

Skupni Triglav podjetniški komplet popust znaša največ 25 %. Zavarovalci lahko popust uveljavijo pri obnovi obstoječih in sklenitvi novih zavarovanj v segmentih 1 in 2 – zavarovanje ožjega premoženja in avtomobilska zavarovanja.

 

Več informacij o sestavljanju in pravilih Triglav podjetniškega kompleta v Pravilih za oblikovanje in sestavljanje Triglav podjetniškega kompleta.