Več kot le avtomobilsko zavarovanje v akciji Sprosti čas

Ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja v času med 1. 3. 2019 in 29. 2. 2020 lahko v akciji Sprosti čas ugodno sklenete tudi zavarovanje prtljage, zavarovanje odgovornosti in asistence za kolesarje ter zavarovanje rehabilitacije po prometni nesreči.

Vse na eni zavarovalni polici. Ob sklenitvi vsaj enega od akcijskih zavarovanj vam podarimo še kupon* za ugodnejšo sklenitev letnega zavarovanja potovanj v tujino:

 • ob sklenitvi enega akcijskega zavarovanja prejmete kupon za 20 EUR popusta pri sklenitvi letnega zavarovanja potovanj v tujino,
 • ob sklenitvi dveh akcijskih zavarovanj prejmete kupon za 25 EUR popusta pri sklenitvi letnega zavarovanja potovanj v tujino in
 • ob sklenitvi treh akcijskih zavarovanj prejmete kupon za 30 EUR popusta pri sklenitvi letnega zavarovanja potovanj v tujino.

ZAVAROVANJE PRTLJAGE V/NA VOZILU

Prtljaga je sestavni del potovanj, tako daljših kot tudi vsakodnevnih voženj v službo. Če se med vožnjo ta poškoduje, je dobro, da jo imamo zavarovano. Ali ste vedeli, da akcijsko zavarovanje prtljage krije tudi stvari, kot so: strešni kovčki in njihova vsebina, prtljažniki, smuči in kolesa na prtljažniku, prenosni računalnik, mobilni telefon, fotoaparat, otroški avtosedež? Z zavarovanjem prtljage bodo krite poškodbe prtljage v ali na vozilu do zavarovalne vsote 1.000 EUR. Vaša prtljaga bo kasko zavarovana, četudi imate za avto sklenjeno le zavarovanje avtomobilske odgovornosti. V primeru, ko je sklenjeno tudi avtomobilsko zavarovanje za naravne nesreče in krajo, je za te nevarnosti krita tudi prtljaga.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI IN ASISTENCE ZA KOLESARJE

Zavarovanje vključuje zavarovanje odgovornosti kolesarja na območju Evrope in kolesarske asistence v Sloveniji, Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in Madžarskem. Asistenca obsega skrb za kolo in skrb za zavarovanca. Zavarovanje je družinsko, saj so poleg zavarovanca zavarovani tudi njegovi družinski člani.

ZAVAROVANJE REHABILITACIJE PO PROMETNI NESREČI

Zavarovanje krije stroške zahtevnega diagnostičnega postopka, stroške ambulantne rehabilitacije, stroške zdraviliškega zdravljenja po poškodbah v prometni nesreči, stroške psihološke pomoči ter stroške zobnoprotetične rehabilitacije.

ZAKAJ SKLENITI LETNO ZAVAROVANJE POTOVANJ V TUJINO?

 • za varen korak v tujino;
 • ker je v tej akciji še posebej ugodno;
 • kritje za vso družino, za celo leto;
 • ker vključuje zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini;
 • ker vključuje zavarovanje odgovornosti in
 • in še veliko drugih kritij.

Poskrbite, da boste zavarovani tudi zunaj avtomobila in izkoristite ugodnosti, ki jih prinaša akcija Sprosti čas.

Več o posameznih akcijskih zavarovanjih:

Zavarovanje prtljage Zavarovanje odgovornosti in asistence za kolesarje Zavarovanje rehabilitacije po prometni nesreči Zavarovanje potovanj v tujino

Zavarovanje prtljage

Z zavarovanjem prtljage bodo krite poškodbe prtljage v ali na vozilu do zavarovalne vsote 1.000 EUR, pri čemer bo z dodatno avtomatsko klavzulo na polici kritje razširjeno tudi na strešne kovčke in prtljažnike. Po prtljagi bodo zavarovana tudi kolesa v in na vozilu (tudi če zavarovalec ne bo sklenil zavarovanja kolesarjev). Prtljaga se bo lahko zavarovala tudi na policah brez splošnega kaska, kritji po B in K kombinaciji pa se bosta dodali avtomatsko glede na kritja kaska na avtomobilski polici. V akcijski ponudbi so kot prtljaga kriti tudi otroški avtosedeži.

Zavarovanje odgovornosti in asistence za kolesarje

Zavarovanje kolesarjev krije odgovornost kolesarja na območju Evrope, vključuje pa tudi asistenco v Sloveniji, Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem. Zavarovanje je družinsko:

 • poleg zavarovanca so zavarovani tudi njegovi družinski člani, ki stanujejo na istem naslovu in skupno porabljajo svoje dohodke;
 • zavarujejo se tudi družinski člani, ki začasno prebivajo v drugem kraju zaradi šolanja ali začasne zaposlitve.

Zavarovalna vsota za odgovornost je enotna za osebe in stvari ter po posameznem škodnem dogodku znaša 30.000 EUR. Odbitna franšiza znaša 10 % od škode. Letni agregat je zavarovalna vsota.

Zavarovanje rehabilitacije po prometni nesreči

Zavarovanje krije stroške zahtevnega diagnostičnega postopka zaradi ugotavljanja ustreznega nadaljnjega zdravljenja ali rehabilitacije poškodb v prometni nesreči, ki na podlagi utemeljene medicinske indikacije nastanejo pri izvajalcu. Zavarovanje krije tudi stroške ambulantne rehabilitacije, ki na podlagi utemeljene medicinske indikacije nastanejo pri izvajalcu zaradi zdravljenja poškodb v prometni nesreči, stroške zdraviliškega zdravljenja po poškodbah v prometni nesreči, stroške psihološke pomoči zavarovancu oz. upravičencu po preminulem zavarovancu ter stroške zobnoprotetične rehabilitacije zaradi poškodb zob v prometni nesreči.

 

Zavarovanje po posameznem zavarovalnem primeru krije stroške/storitve:

 • dveh zahtevnih diagnostičnih postopkov,
 • dvajset ambulantnih rehabilitacij,
 • deset psiholoških pomoči zavarovancu oz. upravičencu po preminulem zavarovancu,
 • deset dni zdraviliškega zdravljenja,
 • šest medicinsko utemeljenih zdravstvenih storitev na dan zdraviliškega zdravljenja,
 • namestitve na negovalnem oddelku oz. dvoposteljni sobi kategorije**** in polni penzion.

Znesek zavarovalne vsote po posameznem primeru je 4.000 EUR.

 

Zavarovanje potovanj v tujino

Zavarovanje krije več nevarnosti. Odločite se lahko za enega od treh paketov, in sicer v obliki individualnega ali družinskega zavarovanja. Zavarovanje velja povsod po svetu, razen na ozemlju Republike Slovenije in v državi, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče.

Ob sklenitvi vsaj enega od akcijskih zavarovanj vam podarimo še kupon* za ugodnejšo sklenitev letnega zavarovanja potovanj v tujino:

 • ob sklenitvi enega akcijskega zavarovanja prejmete kupon za 20 EUR popusta pri sklenitvi letnega zavarovanja potovanj v tujino,
 • ob sklenitvi dveh akcijskih zavarovanj prejmete kupon za 25 EUR popusta pri sklenitvi letnega zavarovanja potovanj v tujino in
 • ob sklenitvi treh akcijskih zavarovanj prejmete kupon za 30 EUR popusta pri sklenitvi letnega zavarovanja potovanj v tujino.

Preberite več o kritjih, zavarovalnih vsotah in preverite cene.

 

Pogoj za prejem ugodnosti iz akcije Sprosti čas je sklenjeno novo ali obnovljeno avtomobilsko zavarovanje za osebno vozilo, avtodom ali motorno kolo (vključno s sklenjenim najmanj enim od akcijskih zavarovanj - zavarovanje prtljage, zavarovanje koles in kolesarjev in/ali zavarovanje rehabilitacije po prometni nesreči). Na zavarovalni polici mora biti sklenjeno vsaj zavarovanje avtomobilske odgovornosti, pri čemer je minimalna zavarovalna premija za avtomobilsko odgovornost na zavarovalni polici 50 EUR. Akcija poteka na lastnih in izbranih pogodbenih prodajnih mestih Zavarovalnice Triglav, d.d. Na prodajnih mestih, ki nimajo dovoljenja za sklepanje vseh zavarovanj iz akcije in lahko na avtomobilsko polico dodajo le zavarovanje prtljage in zavarovanje rehabilitacije po prometni nesreči, bo možen izpis dodatnega kupona za ugodnost pri sklenitvi zavarovanja koles in kolesarjev.** Akcija ne velja pri sklenitvi zavarovanja preko interneta in na prodajnih mestih, ki sklepajo zavarovanja s posebnimi akcijskimi ugodnostmi ter po posebnih pogojih in ceniku. Akcija velja samo za fizične osebe.

 

*Kupon za sklenitev ugodnejšega letnega zavarovanja potovanj v tujino se izda osebi, ki je na zavarovalni polici navedena v vlogi zavarovalca. Kupon za popust se lahko uporabi le pri sklenitvi letnega zavarovanja potovanj v tujino. Kupona ni mogoče unovčiti na nekaterih pogodbenih prodanih mestih (turističnih agencijah, bankah ipd.). Popust velja samo v prvem letu sklenjenega zavarovanja. Popust se na računu obračuna kot prvi. Kupon je prenosljiv. Kupona ni mogoče zamenjati za gotovino. Ob sklenitvi zavarovanja se lahko uveljavi le en kupon za popust, ki ga je potrebno izročiti predstavniku Zavarovalnice Triglav, d.d. Kupon za letno zavarovanje potovanj v tujino je mogoče unovčiti tudi pri sklenitvi zavarovanja preko interneta. Ugodnosti iz kupona se izključujejo z ostalimi prodajnimi akcijami. Akcija ne velja na nekaterih prodajnih mestih, ki sklepajo zavarovanja s posebnimi akcijskimi ugodnostmi ter po posebnih pogojih in ceniku ter na turističnih agencijah in bankah.

 

**Kupon za popust pri sklenitvi zavarovanja koles in kolesarjev se lahko uporabi le pri sklenitvi letnega zavarovanja koles in kolesarjev. Kupon je mogoče unovčiti na vseh lastnih sklepalnih mestih Zavarovalnice Triglav in na nekaterih pogodbenih prodanih mestih. Popust velja samo v prvem letu sklenjenega zavarovanja. Kupon za popust je prenosljiv. Kupona ni mogoče zamenjati za gotovino. Kupona ni mogoče unovčiti pri sklenitvi zavarovanja preko interneta. Ob sklenitvi zavarovanja se lahko uveljavi le en kupon za popust, ki ga je potrebno izročiti predstavniku Zavarovalnice Triglav, d.d. Ugodnosti iz kupona se izključujejo z ostalimi prodajnimi akcijami.

Dodatne vsebine

Sprosti čas