Seznam kategorij obdelovalcev osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov pojem »obdelovalec« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Splošna uredba o varstvu podatkov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov poleg pojma »obdelovalec« opredeljuje več novih pojmov kot so »uporabnik« in »skupni upravljavci«, ki nimajo enakega pomena! Navedeno pomeni, da se bosta v zvezi s temi pojmi, tudi na podlagi usmeritev Urada informacijskega pooblaščenca RS, ustrezna praksa in razumevanje navedenih pojmov še oblikovali, zato so možne tudi spremembe posameznih kategorij spodaj navedenih obdelovalcev in kategorij uporabnikov v Seznamu kategorij uporabnikov osebnih podatkov.

 

Kategorija obdelovalca Predmet pogodbene obdelave
zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki v različnih pravnoorganizacijskih oblikah izvajanje zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja
pogodbeni asistenčni center izvajanje asistenčnih storitev, dogovorjenih z zavarovalno pogodbo
zunanji zdravniki cenzorji zagotavljanje strokovne pomoči in mnenj
ponudniki storitev plačilnega prometa izvajanje plačil
zunanji izvajalci IT storitev izvajanje storitev vzdrževanja sistemov, administracije ter razvoja sistemov in aplikacij
izvajalci uničevanja dokumentacije z osebnimi podatki Izvajanje postopkov odvoza in uničevanja dokumentacije z osebnimi podatki
pogodbeni partner pri izvedbi tržne akcije ali dogodka izvajanje aktivnosti v zvezi z izvedbo tržne akcije ali dogodka
tiskarji izvajanje storitev tiskanja dokumentov
izvajalci pri pripravi popustov in distribuciji vrednostnih bonov izvajanje storitev v zvezi s pripravo popustov in distribucije vrednostnih bonov
zunanje karoserijske delavnice in pogodbeni avtoservisi izvajanje postopkov v zvezi s prijavo škode, popravilo škode
detektivi preiskovanje sumov zavarovalniških goljufij
klicni studio izvajanje storitev klicnega studia
izvajalci projektov donacij Izvajanje projektov donacij
organizatorji prireditev organizacija prireditev
ponudniki storitev digitalnega marketinga izvajanje digitalnega marketinga
ponudniki storitev tržnega komuniciranja marketinga in oglaševanja izvajanje storitev tržnega komuniciranja, marketinga in oglaševanja
ponudniki storitev za poslovno komunikacijo in odnose z javnostmi izvajanje storitev poslovne komunikacije in odnosov za javnostmi
ponudniki oglaševalskih storitev izvajanje oglaševalskih storitev

 

Posebej bi vas želeli opozoriti, da so v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov osebni podatki zaradi izvajanja predpisov, izkazanih pravnih interesov in privolitev razkriti tudi uporabnikom osebnih podatkov. Seznam kategorij uporabnikov je objavljen na spletni strani www.triglav.si

 

Maj 2018