Ali lahko zavarovanje prekinem, če kredit predčasno odplačam?

V primeru predčasnega odplačila kredita lahko življenjsko zavarovanje kreditojemalcev po želji prekinete, lahko pa s plačevanjem premije nadaljujete in ste zavarovani do izteka police. Pri obročnem življenjskem zavarovanju kreditojemalcev se premija plačuje le 2/3 zavarovalne dobe, zato v zadnjem obdobju, ko se premija ne plačuje več, zavarovanja ni smiselno prekinjati.
Deli povezavo na: