V katerem primeru dobim povrnjeno škodo?

Do zavarovalnine ste upravičeni v primeru, ko je prišlo do pogina, usmrtitve ali zakola  zavarovane živali v času laktacije ali  breje živali v obdobju po 275. dnevu brejosti.
Deli povezavo na: