Kakšna je višina škode in od česa je odvisna?

Maksimalna višina zavarovalnine je dogovorjena z izbrano zavarovalno vsoto. Izplačilo dejanske zavarovalnine  je  odvisno, v katerem delu mlečne krivulje je prišlo do škodnega dogodka in znaša dogovorjeno povprečno vrednost proizvedenega mleka za obdobje enega meseca.
Deli povezavo na: