Kaj je limit zavarovalnega jamstva in kako je določen?

Limit zavarovalnega jamstva je maksimalni znesek odprtih terjatev do katerega zavarovalnica jamči za poplačilo neplačanih terjatev do posameznega dolžnika. Določen je na podlagi: obsega poslovanja, sezonskih vplivov, plačilnih rokov in zamud. Zavarovalnica pri določitvi zavarovalnega limita zavarovalnega kritja upošteva vse razpoložljive finančne podatke in ostale informacije s katerimi razpolaga. V primeru množice manjših kupcev se lahko dogovorimo tudi za t.i. avtomatske limite zavarovalnega jamstva, kjer zavarovanec sam na podlagi dogovorjenih kriterijev presoja ustreznost bonitete svojih kupcev.
Deli povezavo na: