Ali mi lahko izdelate ponudbo za zavarovanje špediterske odgovornosti?

Za pripravo ponudbe za zavarovanje špediterske odgovornosti potrebujemo podatke o dohodku od uslug (pozicijski razliki), ki jo je špediter ustvaril v preteklem letu ali oceni le te za prihodnje leto. Dohodek od uslug se računa od celotnega  prihodka  iz  špediterske dejavnosti, zmanjšanega za vse tiste zneske, ki predstavljajo stroške njegovih komitentov (carine, takse, itd.), ki jih zanje založi, gredo pa preko njegovega računa.
Deli povezavo na: