Ali gre za obvezno zavarovanje?

Da, Zakon o graditvi objektov (ZGO) v 1. odst. 33. člena (zavarovanje pred odgovornostjo) določa, da morajo projektant, izvajalec, nadzornik in revident pred začetkom opravljanja dejavnosti zavarovati in imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti.
Deli povezavo na: