Ali gre za obvezno zavarovanje?

Da, v skladu z zakonom o odvetništvu (ZOdv) je obvezna sklenitev zavarovanja poklicne odgovornosti odvetnikov. V skladu z 9. členom ZOdv odvetniška zbornica zavaruje odvetnike pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati strankam v zvezi z opravljanjem njegovega poklica.
Deli povezavo na: