Ali gre za obvezno zavarovanje?

Da, v skladu z Zakonom o notariatu (ZN) mora notar pred začetkom opravljanja notarskih storitev obvezno skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo zaradi poklicnih napak pri opravljanju registrirane dejavnosti zavarovanca in pri njem zaposlenih oseb. V skladu z 1. odst. 14. člena ZN mora notar skleniti zavarovalno pogodbo za škodo, za katero je odgovoren strankam po obligacijskih predpisih.
Deli povezavo na: