Ali je zato, da zavarovalnica krije obroke, potrebno, da od zavoda prejemam denarno nadomestilo za primer brezposelnosti?

Pogoj, da uveljavljate pravico do kritja obrokov je, da ste prijavljeni na Zavodu v evidenci brezposelnih oseb, ter da ste od Zavoda prejeli odločbo o pravici do denarnega nadomestila. Koliko časa boste od Zavoda prejemali denarno nadomestilo ne vpliva na število obrokov, ki jih krije zavarovalnica. Pomembno je, da ste evidentirani v evidenci brezposelnih oseb.
Deli povezavo na: