Koliko časa zavarovalnica krije obroke?

Zavarovanje krije obroke v času, ko ste na Zavodu prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb, vendar največ do dogovorjenih šest ali dvanajst obrokov.
Deli povezavo na: