Zakaj je krita škoda zaradi zlorabe plačilne kartice samo do 50 EUR?

Zakon o plačilnih sistemih in storitvah (ZPlaSS) določa, da je uporabnik (imetnik) kartice odgovoren do višine 50 EUR, če je prišlo do zlorabe plačilnega instrumenta (kartice), za višjo škodo nad tem zneskom pa je odgovorna banka kot izdajatelj plačilnega instrumenta. Zato vam škodo nad 50 EUR krije banka, razen če je škoda posledica vaše velike malomarnosti ali naklepa.
 

Deli povezavo na: