S koliko zavarovalnimi policami lahko sestavim svoj Triglav komplet? Kaj pa moj sin, ki bi se priključil kasneje?

Za oblikovanje vašega Triglav kompleta sta potrebni najmanj dve veljavni zavarovalni polici, ki izpolnjujeta kriterij za vključitev, vsaj ena od njih mora biti s področja premoženjskih zavarovanj, na primer: zavarovanje za dom, avtomobilsko zavarovanje, individualno nezgodno zavarovanje, zavarovanje potovanj v tujino, zavarovanje malih hišnih živali … Obe zavarovalni polici sta lahko vaši, lahko pa je ena na primer od vaše žene. Sin se lahko vključi kasneje že z eno veljavno zavarovalno polico.  

Deli povezavo na: