Koliko znaša dodaten popust v Triglav kompletu za zavarovance Skupne pokojninske družbe?

Zavarovanci Skupne, ki so v Triglav komplet vključili dodatno pokojninsko zavarovanje Skupne so s tem pridobili dodatno (1) odstotno točko k skupnemu popustu kompleta. Skupni popust kompleta koristijo vsi člani kompleta, in sicer pri obnovi obstoječih in sklenitvi novih premoženjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav: paketno zavarovanje doma, požarno zavarovanje, zavarovanje stanovanjskih premičnin, avtomobilsko zavarovanje, individualno nezgodno zavarovanje, turistično zavarovanje, zavarovanje malih hišnih živali in druga premoženjska zavarovanja.  Pri sklenitvi novih zavarovanj vam bomo priznali dvojni skupni popust.

Deli povezavo na: