Koliko znaša dodaten popust v Triglav kompletu za zavarovance Skupne pokojninske družbe?

Zavarovanci Skupne, ki so v Triglav komplet vključili dodatno pokojninsko zavarovanje Skupne so s tem pridobili dodatno (1) odstotno točko k skupnemu popustu kompleta. Skupni popust kompleta koristijo vsi člani kompleta, in sicer pri obnovi obstoječih in sklenitvi novih premoženjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav: paketno zavarovanje doma, požarno zavarovanje, zavarovanje stanovanjskih premičnin, avtomobilsko zavarovanje, individualno nezgodno zavarovanje, zavarovanje potovanj v tujino, zavarovanje malih hišnih živali in druga premoženjska zavarovanja.  Pri sklenitvi novih zavarovanj vam bomo priznali dvojni skupni popust.

Deli povezavo na: