Komu je namenjeno zavarovanje opreme v zakupu, zakupodajalcu ali zakupojemalcu? Kdo lahko sklene takšno zavarovanje?

Načeloma to zavarovanje ščiti zakupodajalca opreme (leasingodajalca), ki se po pogojih Zavarovalnice Triglav šteje kot zavarovanec.
Če pa zavarovanje sklene zakupojemalec (leasingojemalec) opreme, se šteje, da je zavarovanje sklenjeno na račun zakupodajalca. Zavarovalnino v primeru škodnega dogodka zavarovalnica izplača zakupojemalcu ob soglasju zakupodajalca.
Deli povezavo na: