Ali požarno zavarovanje krije samo nevarnosti požara, torej samo škodo, ki nastane zaradi požara?

Ne, požarno zavarovanje krije tudi nekatere druge nevarnosti, kot npr. nevarnost strele, eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega vozila, padca letala, manifestacije in demonstracije. To se osnovne požarne nevarnosti.
Zavarovalno kritje pa se lahko razširi na dodatne (požarne) nevarnosti, kot npr. nevarnost zaradi poplave, izliva vode, zemeljskega plazu, snežnega plazu, udarca motornega vozila, ki ni last zavarovanca, izteka (lekaže), samovžiga (pirolize), izliva žareče mase, potresa, zaradi vdora meteorne vode s streh zgradb, teže snega, zaradi zlonamernih objestnih dejanj tretjih oseb na zunanjih delih zgradb ipd.
Deli povezavo na: