Sem kmet iz Prekmurja in bi želel zavarovati pridelek pšenice. Kolikšna bi bila premija?

Pridelek pšenice, v višini 7.000 kg/ha, lahko zavarujete proti toči po posameznih parcelah po zavarovalni ceni 0,15 EUR/kg. Zavarovalna vsota za pšenico znaša 1.050,00 EUR na hektar. Zavarovalna  premija za zavarovanje proti toči (z izbranim 92-odstotnim jamstvom) znaša 65,24 EUR/ ha (z vključenim 8,5-odstotnim davkom od prometa zavarovalnih poslov). Kot upravičencu do sofinanciranja zavarovalne premije s strani države vaš del premije znaša 36,88 EUR (z vključenim 8,5-odstotnim davkom od prometa zavarovalnih poslov).

 

V primeru, da je pridelek zaradi toče polovičen, zavarovalnica izplača zavarovalnino v višini 441,00 EUR.

 

V primeru, da bi bil pridelek zaradi toče uničen v celoti, bi zavarovalnica izplačala zavarovalnino v višini 966,00 EUR.

Deli povezavo na: