Sem vinogradnik in želim zavarovati pridelek grozdja v svojem 1,0 ha velikem vinogradu z 20 % odbitno franšizo od zavarovalne vsote po parceli. V njem letno pridelam 8.500 kg grozdja. Grozdje bi želel zavarovati proti toči po zavarovalni ceni 0,60 EUR/kg. Kakšna bi bila premija za zavarovanje proti toči? Kaj pa v primeru sklenitve zavarovanja proti zmrzali?

Vrednost zavarovanega pridelka, za katerega jamči zavarovalnica, je 5.100,00 EUR. Premija za zavarovanje proti toči, znaša 578,34 EUR. Če želite pridelek grozdja dodatno zavarovati tudi proti spomladanski pozebi, znaša dodatna premija za enako jamčenje zavarovalnice 306,00 EUR.

V primeru, da vam katera od zavarovanih nevarnosti zniža letni pridelek za npr. 50 %, vam zavarovalnica izplača zavarovalnino v višini 1.530,00 EUR.
Deli povezavo na: