Kako do privarčevanih sredstev pred iztekom zavarovanja

Zavarovalec lahko skladno s pogoji zahteva, izplačilo odkupne vrednosti tistih sredstev, ki jih je vplačal sam, če sta od začetka zavarovanja do zahteve za odkup pretekli vsaj dve leti. Pravico do izplačila odkupne vrednosti, ki jih je financiral delodajalec, pa zavarovanec pridobi po preteku deset let, šteto od dneva vključitve v zavarovanje.
Deli povezavo na: