Davčna obravnava

Plačana premija za PPZ, ki jo za zaposlenega plačuje delodajalec, ni predmet davčnih olajšav za delodajalca. Za zavarovanca premija, ki jo zanj plačuje delodajalec, predstavlja boniteto.
Deli povezavo na: