Velja nezgodno zavarovanje tudi v tujini?

Kritje pri nezgodnem zavarovanju velja po celem svetu, razen če na polici ni drugače dogovorjeno.
Deli povezavo na: