Kdaj začne veljati zavarovanje za otroka?

Ob plačilu premije do vključno 30. 6. 2017, začne zavarovanje veljati s 1. 7. 2017.

 

Ob plačilu premije po navedenem datumu in do začetka novega šolskega leta 1. 9. 2017 oz. študijskega leta 1. 10. 2017, začne zavarovanje veljati tisti dan, ki je uradno določen za začetek novega šolskega/študijskega leta, in sicer 1. 9. 2017 za predšolske otroke, osnovnošolce in dijake ter 1. 10. 2017 za študente.

 

Ob plačilu premije po uradnem začetku novega šolskega leta 1. 9. 2017 oz. študijskega leta 1. 10. 2017 se zavarovanje začne ob 24. uri tistega dne, ko je plačana zavarovalna premija.

 

Deli povezavo na: