V čem je prednost kolektivnega nezgodnega zavarovanja in kaj to zavarovanje krije?

Tudi kolektivno nezgodno zavarovanje se praviloma sklepa z neomejenim jamstvom, torej 24 ur na dan - redkeje z omejenim jamstvom, torej samo za nezgode pri delu. Sklenitelj - zavarovalec je lahko podjetje ali druga pravna ali fizična oseba. V zavarovanje so zajete osebe, ki so pri sklenitelju zavarovanja zaposlene ali so v kakšni drugi povezavi z njo in imajo interes za sklenitev te oblike zavarovanja.
Deli povezavo na: