Za katere rizike se lahko zavarujemo po kolektivni obliki nezgodnega zavarovanja?

Po kolektivni obliki zavarovanja se lahko zavarujemo za primer nezgodne smrti, invalidnosti, dnevnega nadomesti, nadomestila za bolnišnični dan, stroške zdravljenja in tudi za primer smrti zaradi bolezni.
Deli povezavo na: