Na podlagi česa se določi višina zavarovalnine pri nezgodnih zavarovanjih?

Zavarovalnina se določi na podlagi zdravstvene dokumentacije (zdravniških izvidov, fotokopij evidence bolezni pri osebnem zdravniku, fotokopij potrdil o upravičeni zadržanosti od dela – bolniški listi, fotokopij napotil na preglede – napotnice, dokazil o bivanju v bolnišnici – odpustno pismo, originalnih računov za povrnitev stroškov zdravljenja – če je po zavarovalni pogodbi dogovorjeno kritje le tega) in druge dokumentacije o poteku zdravljenja ter na osnovi pregleda zavarovanca, če gre za ugotavljanje trajnih posledic po nezgodi.


 

Deli povezavo na: