Na podlagi česa se določi višina zavarovalnine pri nezgodnih zavarovanjih?

Zavarovalnina  se določi na podlagi zdravstvene dokumentacije  (izvidi     zdravljenja, bolniški listi, listi odsotnosti zaradi nezgode ter na osnovi pregleda pri zdravniku cenzorju zavarovalnice, če gre za ugotavljanje trajnih posledic po nezgodi.
Deli povezavo na: