V čem je razlika med posamičnim, kolektivnim ali drugo obliko nezgodnega zavarovanja?

Posamično zavarovanje se praviloma sklepa z neomejenim jamstvom, - redkeje samo za nezgode pri delu. V zavarovanje so zajete osebe od 14. do 75. leta starosti.  Razlike v jamstvu v primerjavi s  kolektivnim zavarovanju v bistvu ni, razlika je v premiji, saj gre za zavarovanje ene - največ dveh oseb in je zato premija v primerjavi s kolektivnim zavarovanjem višja.
Deli povezavo na: